Behandling af persondata

Som offentlig myndighed behandler Adjudantstaben og Jagtkaptajnen personoplysninger, eksempelvis når borgere henvender sig med spørgsmål, anmodninger eller meningstilkendegivelser.

 

Behandlingen af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelses-forordningen og databeskyttelsesloven.

 

Hjemlen til at behandle personoplysninger til dette formål findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e om behandling af almindelige personoplysninger og i artikel 9, stk. 2, litra b og f-g om behandling af følsomme personoplysninger.

 

Adjudantstaben og Jagtkaptajnens videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger kan blive delt med andre myndigheder på Forsvarsministeriets område, der varetager specialiserede funktioner, f.eks. indenfor rekruttering, regnskab og ejendomsadministration.

 

Oplysningerne kan desuden blive behandlet i it-systemer, der er fælles mellem flere forskellige myndigheder på Forsvarsministeriets område, og hvor der derfor er et fælles dataansvar mellem myndighederne.

 

I særlige tilfælde kan oplysningerne endvidere blive delt med andre myndigheder, f.eks. et andet ministerium, hvis Adjudantstaben og Jagtkaptajnen finder, at en henvendelse hører under et andet ministeriums ressortområde.

 

Rettigheder

I forbindelse med Adjudantstaben og Jagtkaptajnens behandling af personoplysninger, har den registrerede ret til at:

 

  • Bede om indsigt i oplysninger, der behandles om pågældende.
  • Bede om at få urigtige oplysninger om personen berigtiget eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
  • I særlige tilfælde at bede om at få slettet oplysninger om pågældende.
  • I visse tilfælde at få behandlingen af personoplysninger begrænset.
  • I visse tilfælde at gøre indsigelse mod ministeriets lovlige behandling af pågældendes personoplysninger.
  • Klage til Datatilsynet over behandlingen af pågældendes personoplysninger.

 

Der kan læses mere om rettighederne i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på datatilsynet.dk.

 

Anmodninger om indsigt, berigtigelse, sletning, begrænset behandling eller indsigelse sendes til Adjudantstaben og Jagtkaptajnen. Se kontaktoplysninger nedenfor.

 

Klager til Datatilsynet sendes til (find kontaktinfo her).

 

Adjudantstaben og Jagtkaptajnens databeskyttelsesrådgiver

Adjudantstaben og Jagtkaptajnens databeskyttelsesrådgiver er udpeget af Forsvarsministeriet til at varetage opgaven for departementet og Adjudantstaben og Jagtkaptajnen. Den fælles udpeget databeskyttelsesrådgiver er ekspert i reglerne om persondatabehandling.

 

Databeskyttelsesrådgiverens opgaver består af at rådgive, uddanne og overvåge behandling af personoplysninger med det formål at understøtte, at departementet, Adjudantstaben og Jagtkaptajnen overholder reglerne om, hvordan personoplysninger behandles lovligt og sikkert.

 

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede om rettigheder som registreret i forhold til Adjudantstaben og Jagtkaptajnens behandling af personoplysninger, og hvem som skal kontaktes, hvis der ønskes at gøre brug af rettighederne som registreret.

 

Adjudantstaben og Jagtkaptajnens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på e-mail dpo@fmn.dk eller ved at sende et brev att. databeskyttelsesrådgiveren til (find vores kontaktinfo her).

 

Statistik ved hjælp af cookies

For at kunne videreudvikle og forbedre hjemmesiden fører vi statistik over, hvordan brugere anvender vores hjemmeside. Det betyder, at vi indsamler oplysninger via cookies. Vi opsamler udelukkende statistikken i opsummeret form, eksempelvis til at se hvilke sider vores brugere ser mest. De indsamlede oplysninger giver ikke mulighed for at identificere enkelte brugere. Data videregives ikke til tredjepart. Læs mere om brug af cookies

 

Kontakt Adjudantstaben og Jagtkaptajnen

Du kan kontakte Adjudantstaben og Jagtkaptajnen ved at skrive til HMD-MYN@fiin.dk.

 

Når du skriver til Adjudantstaben og Jagtkaptajnen på HMD-MYN@fiin.dk, sendes din e-mail til en central postkasse. Når e-mailen er modtaget, journaliseres den og sendes videre til det respektive kontor. Herefter behandler vi din henvendelse så hurtigt som muligt. Vi bruger kun dine personoplysninger til at kunne svare på din e-mail.

Sidst opdateret 16. juni, 2022 - Kl. 10.32