Kongeskibet Dannebrogs sommertogt i 2023.

Kongeskibet Dannebrogs sommertogt i 2023. Foto: Kongehuset.

Hans Majestæt Kongens Adjudantstab og Hans Majestæt Kongens Jagtkaptajn er begge institutioner under Forsvarsministeriet, som samtidig indgår i Hans Majestæt Kongens Hofstat. Adjudantstaben har domicil på Christiansborg Slot. Jagtkaptajnen har domicil i Det Gule Palæ i Amaliegade samt på Kongeskibet Dannebrog.

 

Chefen for Adjudantstaben, der er oberst, er ansvarlig for rådgivning i Kongehuset om forsvarsforhold. Adjudantstaben udgøres i alt af otte personer, og deres vigtigste opgaver er at varetage relationerne mellem Kongehuset og Forsvarsministeriets Myndighedsområde, herunder bl.a. forelæggelse af sager fra Forsvarsministeriet, der fordrer kongelig resolution, militær flytransport, vagttjenesten ved de kongelige slotte og palæer, Den Kongelige Livgardes og Garderhusarregimentets militære ceremoniel samt kongelige besøg ved Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabet og Forsvarsministeriets Styrelser i ind- og udland. Endelig stilles adjudanter til rådighed for Hans Majestæt Kongen samt i særlige tilfælde for andre medlemmer af Kongehuset.

 

Jagtkaptajnen er kommandør i Søværnet og er Hans Majestæt Kongens direkte kontakt til Søværnet samt rådgiver i maritime spørgsmål. I udrustningsperioder er Jagtkaptajnen tillige chef for Kongeskibet Dannebrog. Han er ansvarlig for skibet, dets besætningsuddannelse, udrustning og sødygtighed. Jagtkaptajnen har ansvaret for ceremoniellet i forbindelse med Kongeskibet Dannebrogs deltagelse i officielle begivenheder.

Støtte til Kongehuset

Forsvaret støtter Kongehuset med blandt andet bevogtning af de kongelige slotte og palæer, eskorte i forbindelse med særlige arrangementer, transport med fly og helikoptere og med Kongeskibet Dannebrog.

Forsvarets samlede omkostninger til støtte til Kongehuset

Sidst opdateret 15. januar, 2024 - Kl. 08.26