Redning

Foto: Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen (BRS) er en civil myndighed under Forsvarsministeriet og en central del af samfundets beredskab. Beredskabsstyrelsen arbejder for samfundets robusthed og evnen til at modstå kriser og katastrofer. Beredskabsstyrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark og bistår ved håndtering kriser og katastrofer i Rigsfællesskabet og internationalt.

Opgaverne omfatter bl.a.:

  • Assistance til de kommunale redningsberedskaber, politi og andre myndigheder ved større ulykker, kriser eller katastrofer eller særlige hændelser
  • Ansvar for Danmarks ekspertberedskaber; Nukleart Beredskab og Kemisk Beredskab
  • Akut katastrofehjælp ved katastrofer i Rigsfællesskabet og i udlandet
  • Uddannelse af redningsspecialister, brand- og redningsfolk og indsatsledere til redningsberedskabet, politiet og sundhedsberedskabet
  • Koordination og udvikling af det nationale krisestyringssystem, herunder vejledning og rådgivning om beredskabsplanlægning
  • Tilsyn med - og rådgivning af - de kommunale redningsberedskaber
  • Udvikling og drift af infrastruktur til varsling af befolkningen
  • Forebyggelse af brand og andre ulykker
  • Forskning, analyse og statistik inden for beredskabsområdet

Beredskabsstyrelsens opgaver er først og fremmest fastlagt i beredskabsloven, men også beskrevet i beskyttelsesrumsloven og atomanlægsloven.

 

Departementets tilsyn

Forsvarsministeriets departement fører tilsyn med, at den aktivitetsmæssige og økonomiske styring i Beredskabsstyrelsen er tilrettelagt på betryggende vis og inden for politisk fastsatte rammer. Det sker som led i departementets overordnede ledelse og styring af ministerområdet.

Kontakt BRS

Vil du i kontakt med Beredskabsstyrelsen?

Find Beredskabsstyrelsens kontaktoplysninger på brs.dk

Sidst opdateret 29. november, 2022 - Kl. 11.31