Redning

Foto: Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen (BRS) er en civil myndighed under Forsvarsministeriet og en central del af samfundets samlede beredskab. Beredskabsstyrelsen udvikler samfundets evne til at modstå kriser og katastrofer og rykker ud på indsatser i Danmark og internationalt. Opgaverne omfatter bl.a.:

  • Assistance til de kommunale redningsberedskaber, politi og andre myndigheder ved større ulykker, kriser eller katastrofer eller særlige hændelser
  • Uddannelse af redningsspecialister, brand- og redningsfolk og indsatsledere til redningsberedskabet, politiet og sundhedsberedskabet
  • Tilsyn med og rådgivning af de kommunale redningsberedskaber
  • Koordination og udvikling af det nationale krisestyringssystem herunder rådgivning om beredskabsplanlægning for statslige myndigheder, kommuner og regioner
  • Forebyggelse af brand og andre ulykker
  • Forskning, analyse og statistik inden for beredskabsområdet i bredeste forstand
  • Akut katastrofehjælp ved kriser og katastrofer i udlandet.
    Beredskabsstyrelsens opgaver er først og fremmest fastlagt i beredskabsloven, men også beskrevet i beskyttelsesrumsloven og atomanlægsloven.


Departementets tilsyn

Forsvarsministeriets departement fører tilsyn med, at den aktivitetsmæssige og økonomiske styring i Beredskabsstyrelsen er tilrettelagt på betryggende vis og inden for politisk fastsatte rammer. Det sker som led i departementets overordnede ledelse og styring af ministerområdet.

Kontakt

Vil du i kontakt med Beredskabsstyrelsen?

Find Beredskabsstyrelsens kontaktoplysninger på brs.dk

Sidst opdateret 3. september, 2020 - Kl. 18.10