Partierne bag det nuværende forsvarsforlig har netop godkendt, at miljøskibene GUNNAR THORSON og METTE MILJØ flyttes fra Holmen til Flådestation Frederikshavn, samt at to af marinehjemmeværnets enheder af den såkaldte 900-klasse omplaceres fra Frederikshavn og Hals/Aalborg til Øresundsområdet.

 

Flytningen sker på baggrund af anbefalingerne fra Forsvarsministeriets kapacitetsundersøgelse vedrørende havmiljø. Undersøgelsen anbefaler, at miljøskibene flyttes fra København til Frederikshavn, fordi risikoen for uheld, og dermed havmiljøforurening i farvandet omkring Skagen, er vurderet særlig stor. Nytteværdien af de to miljøskibe vurderes således at være størst, hvis skibene placeres i højrisiko-området ved Skagen.

 

Flytningen, der forventes at være på plads den 1. oktober 2009, omfatter i første omgang en udstationering af de to miljøskibe med besætninger på Flådestation Frederikshavn i en periode på to år, hvorefter skibene tildeles fast basehavn i Frederikshavn. Herudover skal der ske flytning af materiel samt etablering af de nødvendige lager, kontor- og værkstedsfaciliteter m.v. på flådestationen.

 

Samtidig med flytningen af de to miljøskibe ændres placeringen af visse af marinehjemmeværnets enheder. Det sker blandt andet for at sikre, at der fortsat er enheder i Øresund, som har flydespærringer om bord til brug for inddæmning af olie på vandet. Derfor placeres to af marinehjemmeværnets enheder af den såkaldte 900-klasse i henholdsvis Helsingør og Københavnsområdet i stedet for Frederikshavn og Hals/Aalborg. Denne omplacering forventes ligeledes afsluttet den 1. oktober 2009.

 

Forsvarsministeren udtaler:
”Jeg er glad for, at det er blevet besluttet at følge anbefalingerne og flytte miljøskibene derhen, hvor de gør mest nytte. Sammen med beslutningen om at omplacere to af marinehjemmeværnets fartøjer til Øresundsområdet betragter jeg dette som en væsentlig forbedring af det samlede havmiljøberedskab i Danmark.”

 

Forsvarsministeriets kapacitetsundersøgelse vedrørende havmiljø kan ses her