I 2007 blev der som udmøntning af det nuværende beredskabsforlig nedsat 2 arbejdsgrupper, som skulle undersøge henholdsvis dimensioneringen af det statslige redningsberedskab og brugen af frivillige i redningsberedskabet.

Arbejdsgrupperne er nu færdige med undersøgelserne, og resultaterne kan læses i rapporterne her på siden sammen med de respektive bilagssamlinger.

Den første arbejdsgruppe skulle undersøge det statslige redningsberedskabs organisation, struktur og kapaciteter i forhold til risici og trusler og det kommunale redningsberedskabs kapaciteter. Formålet var at sikre, at niveauerne i det samlede redningsberedskab komplementerer hinanden i opgaveløsningen.

Den anden arbejdsgruppe skulle foretage en undersøgelse af, hvordan anvendelsen af frivillige kan styrkes fremover.