De nordiske og nordisk/baltiske forsvarsministre mødtes i Helsinki d. 4. – 5. november 2009. Et af hovedemnerne på møderne var den vigtige indsats, som landenes bidrager med i Afghanistan. På trods af mange udfordringer var der enighed om, at det er vigtigt, at landene fortsatte den målrettede indsats til fremme for bedre sikkerhed og stabilitet for det afghanske folk. I forbindelse med pressemødet efter møderne udtrykte landenes forsvarsministre deres dybfølte taknemlighed til de kvinder og mænd, som hver dag risikerer deres liv i Afghanistan. Ministrene gav samtidig udtryk for deres dybeste kondolencer til familierne til de soldater, som har mistet deres liv eller er blevet såret. Ministrene udtalte, at selv i lyset af de nuværende sikkerhedsudfordringer, er det hensigten at stå fast. ISAF’s tilstedeværelse med henblik på sikkerhed er en absolut nødvendighed med henblik på den videre udvikling.

Herudover blev der truffet konkrete beslutninger i forhold til de nordiske landes videre engagement til støtte til kapacitetsopbygning i Østafrika. Der var enighed om, at de nordiske landes indsats i Østafrika var kommet rigtig godt fra start. I slutningen af oktober blev den Nordiske Rådgivnings- og Koordinationsstab (NACS) indviet i Nairobi, Kenya. Det betyder, at fire nordiske officerer udstationeret til Nairobi arbejder sammen med afrikanske kolleger og tilrettelægger den nordiske støttevirksomhed. De nordiske lande yder således blandt andet støtte til afholdelsen af en østafrikansk feltøvelse i Djibouti.

Som opfølgning på det engagement, som de nordiske lande er involveret i vedr. støtte til de østafrikanske reaktionsstyrker (EASF) besluttede de nordiske ministre, at der vil blive udsendt et nordisk team for at undersøge muligheden for at støtte opbygningen af en af Rwandas såkaldte Rapid Deployment Capabilities (RDC) til Rwanda. RDC’erne er en hærenhed af bataljonsstørrelse. Det forventes, at udsendelsen vil finde sted i starten af 2010.
 
Endvidere blev der truffet beslutning om, at de nordiske lande vil udvikle en Nordisk Udviklingsplan for Afrikaindsatsen for perioden 2010 – 2015. Udviklingsplanen vil fastlægge de overordnede retningslinjer for de nordiske landes fælles indsats i Afrika de næste fem år i forhold til opbygningen af EASF. Det blev understreget, at udviklingsplanen skal tjene til inspiration og vil naturligvis blive udviklet i samarbejde med de afrikanske samarbejdspartnere.

Det er samtidigt positivt, at de seneste års udvidelse og styrkelse af det nordiske forsvarssamarbejde nu er resulteret i en ny og mere effektiv samarbejdsstruktur. Den nye samarbejdsstruktur skaber betingelserne for en mere målrettet og bedre koordination af samarbejdet.

Forsvarsminister Søren Gade udtaler i forbindelse med mødet:
Det var udbytterige møder her i Helsingfors. Jeg glæder mig over, de nordisk/baltiske landes hyldest til vores soldaters vigtige indsatser i Afghanistan og det klare fælles udtryk om at stå fast selv i lyset af den vanskelige sikkerhedssituation. Mine ministerkolleger gav alle udtryk for stor medfølelse overfor de danske tab i Afghanistan. Vores soldaters dedikerede indsats under særdeles vanskelige forhold er helt afgørende for det fortsatte arbejde til fremme for fred og stabilitet for det afghanske folk. De nordiske landes indsats med henblik på at opbygge de østafrikanske reaktionsstyrkers evne til at kunne håndtere konfliktsituationer er kommet rigtig godt fra start. Det er godt, at vi kan bidrage til at vores afrikanske samarbejdspartnere i højere grad bliver i stand til at tage ansvaret for sikkerhedsudfordringer i Afrika – et element som også er indeholdt i forsvarsforliget. Jeg er derfor særdeles tilfreds med, at vi nu har truffet beslutning om at udsende et såkaldt ”Assessment Team” til Rwanda for at undersøge mulighederne for, at vi nordiske lande kan bidrage til udvikling af Rwandas enhed til den østafrikanske reaktionsstyrke under AU. Vi besluttede samtidig, at vi vil udvikle en Nordisk Udviklingsplan, der skal fastlægge rammerne for vores fælles Afrika indsats for perioden 2010 – 2015. Endeligt var det et særdeles positivt resultat, at vi har opnået enighed om en ny og mere effektiv struktur for samarbejdet mellem de nordiske forsvarsministerier.


Udtalelse om Afghanistan af de nordiske og baltiske forsvarsministre d. 5. november 2009