Analysen, der blev udleveret til partierne bag forsvarsforliget den 21. juni 2012, har udnyttelsen af de eksisterende etablissementer som sit udgangspunkt. Med afsæt i kapacitetsudnyttelsen er der foretaget en analyse af mulighederne for at optimere etablissementsstrukturen, således at denne bringes i balance med forsvarets, hjemmeværnets og det statslige beredskabs fremadrettede behov.

Rapporten fremkommer med en række optioner for, hvordan forsvarets etablissementsstruktur kan tilpasses gennem organisatoriske og fysiske ændringer, der vil medføre en samling af forsvarets og hjemmeværnets enheder på færre etablissementer. Etablissementsanalysen har tjent som bagvedliggende grundlag i forbindelse med de igangværende politiske drøftelser mellem partierne bag forsvarsforliget vedrørende forsvarets fremadrettede struktur.

Læs analysen af det langsigtede behov for etablissementer