Forsvarsministeriet har derfor fået Epinion til at gennemføre en omdømmemåling for blandt andet at få et indblik i opfattelsen af ministerområdet.

Rapporten fra omdømmemålingen ligger nu klar. Epinion har spurgt befolkning, medarbejdere, pårørende og frivillige fra ministerområdet samt meningsdannere.

Forsvarsministeriet vil fremadrettet bruge rapporten til aktivt at videreudvikle ministerområdet, vores kommunikation og vores relationer til omverden.

Rapport: Epinion omdømmemåling af Forsvarsministeriets område
Bilag til rapport: Hovedresultater fra kvalitative interview