Forslag til lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. (forsvarsloven) fremsættes i Folketinget i dag. Forslaget forventes 1. behandlet den 16. april 2013.

Lovforslaget kan læses her