I forbindelse med offentliggørelsen af redegørelsen siger forsvarsminister Nicolai Wammen:

”Forsvaret køber årligt ind for et meget stort beløb og der må ikke herske nogen tvivl om, at når forsvaret køber ind, skal det foregå efter alle spillets regler. Forsvaret skal være en god, men også fuldstændig gennemsigtig, købmand.”

Forsvarets Materieltjeneste har igennem de seneste par år arbejdet målrettet med at implementere de gældende udbudsregler, ikke mindst de særlige EU udbudsregler på det militære område, der trådte i kraft i august 2011. Redegørelsen viser, at forsvaret langt hen af vejen har handlet hensigtsmæssigt for at sikre, at reglerne er blevet overholdt.

Det fremgår imidlertid også af redegørelsen, at der fortsat er nogle områder, der skal arbejdes på at forbedre. Forsvarets Materieltjeneste oplyser i redegørelsen, at der er igangsat tiltag, der skal imødekomme kritikken.

Forsvarsminister Nicolai Wammen siger:

”Jeg er glad for, at Forsvarets Materieltjeneste har gennemgået alle Forsvarets indkøb for 2012 og jeg kan konstatere, at forsvaret overordnet bevæger sig i den rigtige retning. Desværre viser redegørelsen for 2012 også, at der har været en række sager, hvor der kan rejses tvivl om, hvorvidt alle udbudsregler er blevet fulgt. Det skal der styr på.

Derfor har jeg bedt forsvarschefen om, at forsvaret – i samarbejde med Kammeradvokaten – gennemgår hver enkelt sag, hvor der kan være tvivl om indkøbsprocessen.

Herudover er der allerede iværksat initiativer for at minimere risikoen for fejl ved fremtidige indkøb. Dette arbejde forstærkes nu yderligere ved at følge Kammeradvokatens anbefalinger om at styrke indkøbsstaben og sørge for, at der er klare instrukser og retningslinjer, når Forsvaret køber ind.”

FMT beskrivelse af regler for typer af udbud anvendt af Forsvarets Materieltjeneste
Kammeradvokatens vurdering af overholdelse af regler