Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017.

Forsvarsminister Nicolai Wammen udtaler:
”Jeg er meget tilfreds med, at vi er blevet enige om en bred aftale om en ny organisering af forsvarets øverste ledelse. Aftalen betyder, at der forsvinder et helt ledelseslag, og vi dermed får en mere moderne ledelsesstruktur. Det betyder også, at der fremover kommer til at være langt færre generaler og topofficerer i det danske forsvar, end der er i dag.

Samlet set får vi en slankere organisation samtidig med, at aftalen betyder, at forsvarets top kommer til at levere et bidrag til, at vi kan afsætte flere penge til vores veteraner.”