Regeringen præsenterede i juni 2016 en analyse med anbefalinger til at styrke den fremtidige opgaveløsning i Arktis. Partierne er enige om at implementere analysens anbefalinger, og at der indenfor rammerne af forsvarsforliget afsættes 120 mio. kr. årligt til implementering.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

”Jeg er glad for, at der er bred enighed blandt partierne i forsvarsforligskredsen om at styrke indsatsen i Arktis med blandt andet øget satellitovervågning, bedre kommunikationsmuligheder og flere operative indsatsenheder. Anbefalingerne vil forbedre Forsvarsministeriets muligheder for at løse opgaver i Arktis og vil også gavne Grønland og Færøerne. Samtidig vil anbefalingerne være med til at styrke det tværministerielle samarbejde om blandt andet forskning i Arktis.”

Aftale om implementering af Arktisanalysen

Læs om Arktisanalysen fra juni 2016