Forsvarsminister Peter Christensen udtaler:

”Jeg er glad for, at den omfattende manual nu er færdig. Det er min overbevisning, at den vil gøre Forsvarets planlægning af udsendelse til internationale missioner meget lettere. Jeg er også overbevist om, at den bliver et værdifuldt værktøj til uddannelse af planlægningsstabe, chefer og militærjurister”.

Som supplement til manualen udarbejder Forsvaret i forbindelse med hver mission missionsspecifikke direktiver, som tager højde for de særlige forhold, der gør sig gældende i den konkrete internationale operation.

Arbejdet med militærmanualen har varet i tre år og involveret mange personer både i og uden for Forsvaret. I manualen beskrives den overordnede folkeretlige referenceramme, og den danner derfor rammen for planlægningen af Forsvarets deltagelse i internationale operationer. Manualen samler således de gældende regler, fortolkninger og praksis inden for den humanitære folkeret og krigens love og kan fungere som en lærebog for især Forsvarets planlægningsstabe, chefer og militærjurister.

Manualen foreligger i en elektronisk version, som kan hentes her, og den forventes at udkomme i bogform i løbet af efteråret.


Baggrund

Det blev i Forsvarsforliget 2010-2014 besluttet, at der for yderligere at styrke Forsvarets uddannelse i og anvendelse af den humanitære folkeret og krigens love skulle udarbejdes en dansk militærmanual på området.

En projektgruppe under Den Værnsfælles Forsvarskommando har gennem de seneste tre år skrevet udkastet til militærmanualen og har refereret til en særlig styregruppe under ledelse af chefen for operationsstaben i Den Værnsfælles Forsvarskommando med repræsentanter fra Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Hærstaben, Marinestaben, Flyverstaben, Forsvarsakademiet og Forsvarets Auditørkorps. Udkastet til militærmanualen har desuden været i ekstern høring hos de faglige personelorganisationer, universiteter og civilsamfundsorganisationer med henblik på indarbejdelse af eventuelle bemærkninger forud for militærmanualens endelige godkendelse.
Læs mere om den eksterne høring.

Af andre lande med en militærmanual kan blandt andet nævnes USA, Storbritannien, Canada, Tyskland, Holland og Norge.