Der vil være en del at samle op på fra NATO mini topmødet, når NATO’s forsvarsministre samles i Bruxelles d. 29. juni. Blandt emnerne vil være det transatlantiske bånd, byrdedeling, NATO-EU samarbejde, terrorbekæmpelse og Afghanistan.

”Verden er ikke blevet et mere sikkert sted, og der er brug for, at vi står sammen i NATO, så vi i fællesskab løser de sikkerhedspolitiske udfordringer. NATO er vores kollektive forsikring, og derfor skal alle lande bidrage rimeligt til forsikringspolicen. Vi har fra dansk side også sagt, at regeringen vil sikre et substantielt løft til Forsvaret i det kommende forlig.

Nu har vi i Danmark brug for arbejdsro, så vi kan sikre Forsvaret de rette midler, der kan støtte op om opgaveløsningen i NATO. Og der er opgaver nok, som Danmark også bidrager til. Danmark ligger i top, når det gælder bidrag til internationale operationer, og vi vil forsat bidrage til både Alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil, terrorbekæmpelse og Afghanistan”, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen forud for mødet.

Forsvarsministeren vil også bruge mødet til at stille skarpt på Østersøområdet. Der vil være mulighed for at fokusere på det nordiske perspektiv, da Sverige og Finland denne gang også deltager i en session på NATO-mødet. Sverige og Finland vil også blive optaget i Joint Expeditionary Force (JEF), der er et britisk-ledet samarbejde, og hvor Danmark også deltager [Se nyhed fra 30-11-2015 om dansk aftale om deltagelse]. 

”Jeg byder Sverige og Finland varmt velkommen i JEF-kredsen. Vi har jo allerede et stort samarbejde med både Sverige og Finland bl.a. i rammen af NORDEFCO, men også bilateralt. De er vigtige partnere i Norden og i Østersøen i en tid, hvor sikkerhedssituationen er forandret”, siger Claus Hjort Frederiksen.

På mødet vil ministeren også underskrive en hensigtserklæring om at indgå i et belgisk-ledet Smart Defence projekt vedrørende ammunition til Hæren.