Danmark tilbød for nylig NATO at overtage ledelsen af missionen, og det tilbud har NATO nu taget imod.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har orienteret Det Udenrigspolitiske Nævn herom på et møde i dag torsdag den 12. december 2019.

”At NATO har takket ja til vores tilbud om at lede træningsmissionen i Irak sætter en streg under, hvor aktivt og anerkendt det danske Forsvar er. NATO værdsætter den viden og erfaring som det danske Forsvar har. Og igen viser Danmark, at vi tager del i kampen mod terror. Også der hvor det er svært”, siger Trine Bramsen.

Danmark skal lede missionen fra udgangen af næste 2020 og frem til midten af 2022. Opgaven for NATO’s træningsmission er at rådgive det irakiske forsvarsministerium, kontoret for den nationale sikkerhedsrådgiver samt irakiske militære skoler og uddannelsesinstitutioner. Der er således ikke tale om en kampmission. Danmark støtter p.t. missionen med fire personer ved det irakiske forsvarsakademi og den irakiske sanitetsskole. Derudover udsender Forsvaret med mellemrum mobile træningshold til missionen.

Udover at varetage ledelsen vil Danmark bidrage med en stab samt et sikrings- og eskortebidrag. Dertil kommer et helikopterbidrag på op til tre helikoptere fra maj 2021 og et år frem. I alt sendes omkring 210 danske soldater til Irak for at lede og støtte missionen, der er fokuseret omkring Baghdad området.

I forbindelse med overtagelsen af ledelsen af NMI vil der samtidig ske en justering af den øvrige danske militære tilstedeværelse i Irak. Det vil ske efter dialog med de irakiske myndigheder og den internationale koalition mod ISIL (Operation Inherent Resolve).

Læs mere om indsatsen