Danmark har en betydelig interesse i et stabilt og sikkert Afrikas Horn. Med programmets 3. fase støtter Danmark afrikanske og internationale aktørers arbejde med at sikre fred og stabilitet, bekæmpe voldelig ekstremisme og terrorisme, forebygge irregulær migration og flygtningestrømme samt fremme maritim sikkerhed i en region, der er vital for dansk og international skibsfart. Udgangspunktet for programmet er den ustabilitet, som situationen i Somalia medfører for hele regionen og de danske indsatser fokuserer særligt på Somalia, Kenya og Etiopien.

Udenrigsminister Anders Samuelsen deltager i dag i ministermødet i Bruxelles med deltagelse af ministre fra EU og den Afrikanske Union, hvor han blandt andet sætter fokus på det betydelige danske bidrag til fred og sikkerhed i Afrika.

Udenrigsminister Anders Samuelsen udtaler:

”Vores støtte til stabilitet, fred og sikkerhed på Afrikas Horn er central for hele regionens positive udvikling, men også for vores egen sikkerhed, velfærd og sikkerheden for vores virksomheder i området. Det nye Freds- og Stabiliseringsprogram udmønter ambitionen i Regeringens Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Strategi 2019-2020 om at forebygge og imødegå voldelig ekstremisme og irregulær migration. Vi beskytter os bedst selv gennem internationalt engagement og samarbejde.

Med programmet viser vi, at Danmark er villig til at hjælpe regionen med at skabe fred og stabilitet – til gavn for både afrikanere og danskere.”

Konkret bidrager programmet bl.a. til lokal myndighedsudøvelse i områder befriet fra al-Shabaab, kvinder og unges deltagelse i freds- og tillidsskabende aktiviteter, rehabilitering af al-Shabaab afhoppere, bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering samt bekæmpelse af grænseoverskridende, organiseret kriminalitet til lands og til vands.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen siger:

”Forsvaret af Danmark starter ikke ved vores egne grænser. Vi er nødt til at starte indsatsen i de dele af verden, hvor der er uro, og hvor terrorgrupper og kriminelle hærger. Samtænkte stabiliseringsindsatser i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling er en særlig dansk kompetence og prioritet. Formålet med programmet er at bidrage til at styrke Europas og Danmarks sikkerhed gennem øget regional stabilitet i Østafrika. Derfor er freds- og stabiliseringsprogrammet for Afrikas Horn vigtigt.

Som en del af programmet har Forsvaret udsendt tre militære rådgivere til Kenya for at bidrage til at styrke den lokale og regionale evne til at håndtere konflikter og sikkerhedsudfordringer som eksempelvis pirateribekæmpelse i den vestlige del af det Indiske Ocean. Rådgivernes arbejde bygger på et længere varigt engagement i Afrika, og jeg ser det som en fordel, at Forsvarets personel kan bidrage med konkrete kompetencer til den langsigtede indsats for at stabilisere Afrikas Horn”.

Baggrund
Danmark har gennemført freds- og stabiliseringsindsatser for Afrikas Horn siden 2011. Det nye program, der udgør tredje fase af indsatsen, omfatter indsatser for i alt 223 mio. kr. og løber over en fireårig periode fra midt-2018 til midt-2022. Programmet finansieres med midler fra den interministerielle Freds- og Stabiliseringsfond, som Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet bidrager til.

Freds- og stabiliseringsaktiviteterne er et element i en bredspektret dansk indsats i regionen, der omfatter landeprogrammer, udsendte freds- og stabiliseringsrådgivere, civilsamfundsstøtte og humanitære indsatser i Etiopien, Kenya og Somalia. Konkrete indsatser i det nye program omfatter bl.a. støtte til styrket regional konflikthåndtering, bidrag til at reducere voldelig ekstremisme gennem rehabilitering af al-Shabaab-afhoppere, bekæmpelse af terrorfinansiering og pengehvidvaskning samt støtte til FN’s arbejde med grænseoverskridende kriminelle aktiviteter som menneskesmugling og smugling af våben, illegale varer og narkotika.

Som en del af programmet har Forsvaret udsendt tre militære rådgivere til Kenya for at bidrage til at styrke den lokale og regionale evne til at håndtere konflikter og sikkerhedsudfordringer. En rådgiver er placeret ved den danske ambassade i Nairobi med henblik på at varetage koordinationen af forsvarsrelaterede projekter. En anden rådgiver er udsendt til den nordiske rådgivnings- og koordinationsstab ved den Østafrikanske Reaktionsstyrke (EASF), mens en tredje rådgiver er placeret i staben ved den kenyanske flåde.

Læs mere om indsatsen i Afrika