Fire danske F-16 kampfly og op til ca. 60 personer vil igen i 2021 blive udsendt til Baltikum, hvor de i tre måneder vil deltage i suverænitetshåndhævelse af de tre landes luftrum. Regeringen har i dag rådført sig med Udenrigspolitisk Nævn herom. Ønsket om igen at udsende kampfly til Baltic Air Policing skal ses på baggrund af en forespørgsel fra NATO. Der er tale om en opgave, som balterne ikke selv kan løfte, da de ikke råder over kampfly.

”Danmark vil i 2021 igen bidrage med kampfly til suverænitetshåndhævelse i Baltikum. Opgaven er en vigtig del af NATO’s kollektive forsvar og sender et tydeligt signal om alliancesolidaritet, der er højt værdsat af de baltiske lande. Sammen med den fornyede udsendelse af et dansk bidrag på ca. 200 personer til NATO's fremskudte tilstedeværelse i Estland i 2020 vil det øge den generelle stabilitet i Østersøområdet – også til gavn for Danmark”, siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

”Jeg er stolt og glad over, at vi på mandag for syvende gang sender F-16 kampfly og vores dygtige folk til Baltikum. Og at vi netop er blevet enige om at sende endnu et dansk bidrag i 2021. Med den sikkerhedspolitiske udvikling i Østersø-området er der ingen tvivl om behovet for NATO alliancens tilstedeværelse i Baltikum og relevansen af Forsvarets deltagelse i Baltic Air Policing”, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Mandag den 2. september tager fire F-16 kampfly og ca. 60 personer til Litauen, hvor de vil have base. Denne udsendelse finder sted på baggrund af en rådføring med Udenrigspolitisk Nævn i juni 2018.

Læs mere om Baltic Air Policing