Forsvarsminister Trine Bramsen har i dag givet 15 mio. kr. til FN’s fredsbevarende arbejde de næste tre år. Pengene skal bruges til at styrke intern kommunikation og anvendelse af teknologi i FN’s fredsbevarende missioner, bekæmpelse af truslen fra improviserede sprængladninger samt fremme af kvinders rolle og meningsfulde deltagelse i det freds- og sikkerhedspolitiske arbejde.

”For regeringen er det vigtigt at støtte op om FN og en international retsorden. Med disse projekter kan vi være med til at skabe nogle vigtige og synlige resultater, der i sidste ende forbedrer beskyttelsen af civile i krigs- og konfliktramte områder. Det er positivt, at Danmark også på denne måde bidrager til FN’s reformagenda og det vigtige arbejde, der udføres i FN’s fredsbevarende missioner,” siger forsvarsminister Trine Bramsen.

FN´s generalsekretær António Guterres har igangsat en reform af den freds- og sikkerhedspolitiske søjle, og den danske støtte går direkte til projekter, der understøtter denne reformdagsorden.

Fakta:
FN-puljen blev oprettet i 2015 og har siden været uddelt på årsbasis. Puljen er i år for første gang gjort flerårig. De udvalgte projekter støttes med i alt 5 mio. kr. årligt i 2019, 2020 og 2021. Det overordnede formål med FN-puljen er at støtte konkrete og realiserbare initiativer, der bidrager til at styrke FN’s fredsbevarende indsatser. Midlerne tildeles således tematiske prioriteter snarere end bestemte geografiske områder og søger på denne måde at forbedre FN’s evne til at udføre fredsbevarende arbejde på tværs af organisationen.

Her kan du læse mere om forsvarsministeriets FN-puljemidler