Udviklingen i antallet af sager, der behandles i tolke task forcen, er støt nedadgående, men særligt usikkerhed om, hvilken betydning COVID-19 har haft for antallet af henvendelser i 2020, betyder, at det ikke kan udelukkes, at der i 2021 vil være personer, der er omfattet af aftalen, som vil anmode om støtte. På den baggrund forlænges tolkeaftalen til udgangen af 2021. Læs aftalen her

 

For nærmere detaljer om status for behandling af tolke og andre lokalt ansatte i Afghanistan, henvises til Forsvarets hjemmeside.