[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriet]

Det danske formandskab varetages af Forsvarsministeriet og fortsætter året ud. Formandskabet skal sikre den fortsatte fremdrift i samarbejdet og støtte implementeringen af den fælles-nordiske Vision 2025.

“Vi har brug for et stærkt nordisk forsvarssamarbejde. I en stadig mere usikker tid, skal vi i norden rykke tættere sammen. Det er mit mål, at vi under det danske formandskab skal styrke NORDEFCO endnu mere, særligt hvad angår cyberområdet. Vi ser ens på mange ting i Norden, og det skal vi udnytte til at skabe resultater – også på forsvarsområdet”, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

De danske prioriteter omfatter at:

  • Styrke nordisk-transatlantiske relationer samt samarbejdet og dialogen med Estland, Letland og Litauen. 
  • Udvikle viden og udforske muligheder for samarbejde om cybersikkerhed med det formål at forbedre robustheden over for en stadigt voksende cybertrussel. 
  • Dele information og drøfte tilgange til at promovere et grønnere Forsvar. Et særligt fokusområde vil være at undersøge muligheden for at mindske CO2-udledning i forbindelse med internationale operationer. 
  • Fortsat styrke NORDEFCO som et forum for politisk og militær dialog om sikkerhed og forsvar med øget fokus på Arktis. 
  • Fortsætte med at udvikle evnen til at agere sammen i fred, krise og konflikt. 
  • Konsolidere den nyetablerede mekanisme for krisekonsultationer. 
  • Sondere muligheden for samarbejde med forsvarsindustrien med afsæt i den Europæiske Forsvarsfond og andre relevante fora og finansieringsinstrumenter. Det nordiske forsvarsindustris seminar 2020 vil skabe grundlag for dialog om bl.a. disse spørgsmål.
     

Ydermere vil vi støtte den fortsatte udvikling og konsolidering af igangværende arbejde i NORDEFCO.

NORDEFCO er et nordisk forsvarssamarbejde mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Formandskabet for NORDEFCO roterer årligt mellem landene (på nær Island). Sverige varetog formandskabet i 2019. Finland overtager formandskabet efter Danmark i 2021.

This article in English

Læs mere om det danske NORDEFCO formandskab her