Fregat Iver huitfeldt

Fregatten Iver Huitfeldt under sejlads i Hormuzstrædet. Foto: Forsvaret.

Danmark overtager i første halvår 2021 den formelle ledelse af det militære spor i den fælles europæiske mission EMASoH. Den danske ledelse af missionen sker som en naturlig forlængelse af Danmarks engagement i EMASoH i 2020, hvor Danmark har haft et fregatbidrag og et mindre stabsbidrag udsendt og samtidig har overtaget ledelsen af missionens diplomatiske spor. Frankrig har siden oprettelsen af missionen i februar 2020 har haft kommandoen.

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger:

I Hormuz-strædet er Dannebrog blevet et symbol på sikkerhed, stabilitet og retten til fri sejlads. Danmark er verdens 5. største civile søfartsnation. Det forpligter og det ansvar tager vi på os. Danmark har allerede leveret en flot indsats med et fregatbidrag, stabsofficerer og ved at stå i spidsen for operationens diplomatiske spor med en dansk ambassadør. Bidragene har været særdeles værdsat af de øvrige europæiske partnere, og derfor ligger overtagelsen af kommandoen for den maritime mission i naturlig forlængelse heraf. Det er en vigtig opgave, Danmark nu tager på sig.

 

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

!Vores besætning på fregatten Iver Huitfeldt i Hormuz-strædet leverer en et stærk og vigtig indsats for at sikre retten til fri sejlads. Det oplevede jeg selv, da jeg besøgte dem i oktober. Danmark får ros fra vores samarbejdspartnere for vores høje faglighed og store professionalisme. At Danmark nu overtager den militære ledelse for missionen understreger med alt tydelighed respekten fra vores allierede."

 

Stabsbidraget placeres på den franske flådebase Camp Al Salam i Abu Dhabi, hvorfra soldaterne vil udgøre kernen i hovedkvarteret, der har kommandoen over de indsatte skibe og fly i operationsområdet, der bl.a. omfatter Hormuz-strædet.  

EMASoH har til formål at beskytte navigationsfriheden ved at overvåge skibstrafikken samt medvirke til at nedtrappe spændinger i området. Oprettelsen af EMASoH skete i forlængelse af de sikkerhedshændelser i Hormuz-strædet i sommeren 2019.

Foruden det militære spor er der et parallelt diplomatisk spor, der ledes af den danske ambassadør Julie Pruzan-Jørgensen i rollen som Senior Civilian Representative (SCR).  

Foruden Danmark og Frankrig indgår Belgien, Grækenland, Holland, Italien, Portugal og Tyskland som partnernationer i EMASoH.

 

For yderligere oplysninger kontakt:

Udenrigsministeriet, pressevagten@um.dk

Forsvarsministeriet, pressevagten på 72 81 04 00