Fregatten Iver Huitfeldts opgave er at være til stede, observere og rapportere om eventuel unormal aktivitet.

Fregatten Iver Huitfeldts opgave var at være til stede, observere og rapportere om eventuel unormal aktivitet. Foto: Forsvaret.

European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz (EMASoH)

I lyset af sikkerhedshændelserne i Hormuz-strædet i 2019 tog Frankrig initiativ til at etablere en maritim overvågningsoperation i Hormuz-strædet. Operationen har til formål at beskytte navigationsfriheden for skibe, der passerer gennem Hormuz-strædet, sikre koordination mellem partnere i området samt medvirke til deeskalering gennem tilstedeværelse på begge sider af strædet.

 

Den maritime operation har fået navnet Agénor og indgår i en bredere indsats under navnet ”European-led Maritime Awareness mission in the Strait of Hormuz (EMASoH)”. EMASoH blev lanceret den 20. februar 2020 ved en fælles støtteerklæring underskrevet af Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Italien, Nederlandene, Portugal og Tyskland, mens missionen blev erklæret fuldt operativ den 25. februar 2020.  

 

Operationen består typisk af to deployerede skibe, et maritimt overvågningsfly samt ledelsen i operationens hovedkvarter i Abu Dhabi, De Forenede Arabiske Emirater. I første halvår af 2021 havde Danmark ledelsen af operationen med en udsendt styrkechef og et betydeligt bidrag til den multinationale stab. Gennem hele 2020 og 2021 har Danmark bidraget med stabsofficerer til missionen og i efteråret 2020 med fregatten IVER HUITFELDT. Danmark har i hele 2022 haft udsendt to stabsofficerer til operationen.

 

Indsatsen i EMASoH udgøres desuden af et diplomatisk spor under ledelse af en særlig repræsentant for maritim sikkerhed, som er udpeget af de deltagende lande. Repræsentantens overordnede formål er at bidrage til regional deeskalation og maritim sikkerhed. En dansk ambassadør har varetaget den vigtige stilling som missionens særlige repræsentant siden august 2020.   

 

Indsatserne bidrager på stedet til en bedring af sikkerhedssituationen og sender et stærkt signal om dansk og europæisk vilje til øget stabilitet og fred i Den Persiske Golf.  

 

Grundlaget for dansk deltagelse i missionen er beslutningsforslag B 160, der blev vedtaget den 11. juni 2020. For stemte 86 (S, V, DF, RV, SF, KF, NB og LA), imod stemte 9 (EL, ALT og Susanne Zimmer (UFG)), hverken for eller imod stemte 0.

 

B 160 giver mulighed for at udsende danske militære bidrag på op til ca. 195 personer til den europæisk ledede maritime overvågningsmission i Hormuz-strædet. Foruden fregat- og stabsbidrag vil cyberkapaciteter endvidere kunne indgå i den danske militære indsats i rammen af B160. 

 • Områder

  Hormuz-strædet
 • Ramme

  Koalition
 • Tidsinterval

  Fra 2020
 • Aktuel

  Ja