Kaptajn Thomas René Seloy fra Hjemmeværnet for ”uselvisk og professionel indsats”

Forsvarsministeren uddeler medalje til kaptajn Thomas René Seloy fra Hjemmeværnet. Foto: Forsvarsministeriet.

Forsvarsministerens Medalje uddeles en gang om året og er tiltænkt personer, der har ydet en anerkendelsesværdig indsats, er blevet alvorligere skadet, invalideret eller omkommet eller på anden vis har ydet en frygtløs indsats.

 

Årets ni medaljemodtagere fordeler sig på tre indsatser, der på hver sin måde lever op til kriterierne.

 

Bådfører Knud Andersen, bådmand Anders Christian Thomsen, bådmand Eric Andersen, bådmand Ulrich Korsgaard Thomsen og bådmand Nicolai Rimmer Olesen ved Kystredningstjenesten ved 3. Eskadre i Søværnet ”for mod og handlekraft”

 

De fem mænd fra kystredningstjeneste ydede en enestående og anerkendelsesværdig indsats i forbindelse med en redningsaktion i februar 2020, hvor de udviste ekstraordinært mod og handlekraft som frivillig redningsmand ved, med risiko for eget liv og førlighed, at redde en mor og et barn, som var skyllet i vandet under en stærk storm ved molen i Nørre Vorupør.

 

Kaptajn Thomas René Seloy fra Hjemmeværnet for ”uselvisk og professionel indsats”

 

Thomas René Seloy har ydet en anerkendelsesværdig indsats i forbindelse med oprettelsen og driften af call-centeret i Jonstruplejren i marts 2020 som følge af den helt usædvanlige situation, som i Danmark – og verden – stod i på grund af COVID-19-epidemien. Thomas René Seloy ydede en uselvisk og professionel indsats under helt særlige omstændigheder, der satte et markant aftryk på det samlede beredskabs støtte under krisen og medvirkede til at skabe tryghed hos danskerne.

 

Tre personer ved Specialoperationskommandoen (anonyme af hensyn til deres virke)

 

De tre specialstyrker ydede en ekstraordinær og anerkendelsesværdig indsats i forbindelse med en redningsaktion ved et helikopterstyrt i Irak i marts 2018. En indsats hvor de tre personer uden tanke for eget liv og førlighed udviste ekstraordinær stor handlekraft og faglighed ved hurtigt på eget initiativ at igangsætte en undsættelsesaktion på tværs af nationer og enheder.

 

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

"Danskernes tryghed og sikkerhed hviler på skuldrene af et utrætteligt engagement hos vores ansatte og frivillige i Forsvaret. Det forgangne år har rigtig mange udmærket sig ved at yde en ekstraordinær indsats. Derfor har valget været svært. Årets ni medaljemodtagere er udvalgt og fortjener anerkendelse for i den grad at have sat sig selv til side for at hjælpe andre."