Haga Ministers meeting.

Haga-ministermødet foregik via videolink. Foto: Forsvarsministeriet.

Forsvarsminister Trine Bramsen har i løbet af året sat fokus på det civile-militære samarbejde og cybertrusler under kriser med udgangspunkt i corona-pandemien. En krise der har stillet alle fem nordiske lande overfor store udfordringer.

 

Der har været og er stadig et omfattende og vigtigt samarbejde mellem civile og militære myndigheder i alle de nordiske lande omkring håndtering af krisen. Ligeledes har cybersikkerhedsindsatsen under corona-pandemien medvirket til, at ændringer i trusselsbilledet eller angrebsmetoder er blevet opdaget og imødegået hurtigt og effektivt.

 

Der har ligeledes været fokuseret på at styrke samarbejdet om bekæmpelse af skov- og naturbrande samt at styrke nødkommunikation landene i mellem og styrke samarbejdet vedrørende hændelser, der involverer kemiske, biologiske, radioaktive og nukleare stoffer (CBRN).

 

Ministrene blev enige om at fortsætte arbejdet med at styrke og udvikle det nordiske samarbejde på beredskabsområdet under finsk formandskab i 2021.

 

Der vil i 2021 arbejdes med følgende områder:

 

  • Fortsættelse af igangværende aktiviteter og udviklingsmål.
  • Samarbejdet med Nordisk Råd – øge den gensidige forståelse.
  • Evnen til at give og modtage støtte på tværs af grænser.
  • Udvikling af nye flerårige Haga-udviklingsmål efter 2021 i samspil med de nordiske beredskabsmyndigheder.

Læs København-konklusionerne her

 

Danmarks forsvarsminister, Trine Bramsen, siger:

"Det forgangne år har med corona-pandemien i særlig grad vist, at det er vigtigt at udvikle og styrke vores samarbejde om et effektivt operativt beredskab på tværs af landegrænser. I Norden har vi i forvejen et stærkt kulturelt, sprogligt og militært fællesskab. Men det er vigtigt, at vi kan arbejde tæt sammen om alle former for natur- og menneskeskabte kriser, fx klimahændelser, terrorhændelser og cybertrusler. Udfordringerne bliver kun større, og derfor er det væsentligt med et godt samarbejde – både i politik og i praksis. Det har vi i Haga-samarbejdet."

 

Sveriges indenrigsminister, Mikael Damberg, siger:

"Det nordiske samarbejde er særligt vigtigt under kriser. Vores lande er tæt forbundne med hinanden. Den nuværende pandemi har belyst nogle af vores udfordringer og øget behovet for at finde robuste og fælles løsninger. Det vil også være vigtigt på den anden side af pandemien."

 

Departementschef i Finlands indenrigsministerium, Olli-Poika Parviainen, hilser fra Finlands indenrigsminister, Maria Ohisalo og siger:

 

"Efter vores mening er København-konklusionerne dækkende og giver os en god mulighed for at arbejde videre med disse vigtige spørgsmål under vores Haga-formandskab næste år."

 

Departementschef i Islands justitsministerium, Haukur Guðmundsson, siger:

 

"Islændingene er taknemmelige for det gode samarbejde med de øvrige nordiske lande inden for det civile beredskab. I Haga-samarbejdet kan vi have gode drøftelser om de trusler, vi skal imødegå i fællesskab i de nordiske lande og sætte en politisk retning for, hvad der er vigtigst i samarbejdet. Sammen er de nordiske lande stærkere og bedre rustet til at reagere på kriser."

 

Departementschef i Norges justitsministerium, Lars Jacob Hiim, siger:

"Det ændrede risikobillede viser, at vores nordiske samarbejde om samfundssikkerhed bliver stadig vigtigere. Københavnkonklusionerne vil bidrage til at fortsætte dette vigtige arbejde."

 

FAKTA om Haga-samarbejdet:

Haga-samarbejdet mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige er et politisk initieret samarbejde fra 2009 med det formål at fremme det nordiske samarbejde om samfundssikkerhed og beredskab. Samarbejdet har fået navn efter Haga Slot i Sverige, hvor samarbejdet blev startet.