nordefco meeting

NORDEFCO-ministermøde via video. Foto: Forsvarsministeriet.

Samarbejdet mellem de fem nordiske lande på forsvarsområdet er blevet yderligere styrket i løbet af 2020, hvor Danmark har haft formandskabet for NORDEFCO.

 

Flere gange i løbet af året har der været brug for at tage den særlige krisekonsultationsmekanisme i brug, hvor landenes forsvarsministre hurtigt og sikkert kan træde sammen for at drøfte aktuelle krisesituationer. Ikke mindst i forbindelse med corona-krisen, men også da et kraftigt missilangreb ramte Al-Asad-luftbasen i Irak i januar.

 

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

"Missilangrebet i januar og ikke mindst den efterfølgende corona-krise har betydet, at vi har taget syvmileskridt i retning af et tættere samarbejde. På blot et år. Men det nordiske forsvarssamarbejde er mere end samarbejdet om kriser og konflikter. Vi arbejder også sammen om at gøre vores forsvar grønnere og dele viden og kompetencer om eksempelvis cybersikkerhed og Arktis."

 

Netop udviklingen og trusselsbilledet i Arktis er hovedtemaet for den politiske drøftelse på dagens ministermøde.

Ministrene ventes at underskrive to delaftaler om hhv. forsyningssikkerhed og eksportkontrol i rammen af det nordiske samarbejde på forsvarsmaterielområdet. Særligt i lyset af COVID-19 er behovet for et styrket samarbejde om forsyningssikkerhed mellem de nordiske lande helt aktuelt.

Senere på dagen udvides kredsen af ministre til i første omgang også at omfatte forsvarsministrene fra de baltiske lande og efterfølgende også ministrene fra Nederlandene, Polen, Storbritannien og Tyskland, hvor nordeuropæiske lande diskuterer sikkerhedspolitiske spørgsmål i regi af Northern Group.

NORDEFCO-mødet skulle egentlig være holdt i går, men blev udsat til i dag.