For et år siden indviede jeg sammen med mine nordiske forsvarsministerkolleger et nyt system til krisekommunikation vores lande imellem. På det tidspunkt håbede både jeg og mine kolleger, at vi alene ville få brug for det til øvelser. Men allerede tre måneder senere mødte vores fredelige håb virkeligheden.

For en nat kort efter nytår blev soldater fra Danmark og en række andre lande udsat for et voldsomt missilangreb på Al-Asad-basen i Irak. Den nat står stadig helt klart i erindringen for mig.

Situationen var højspændt. Behovet for at dele viden hurtigt og sikkert var stort. Vores nye krisemekanisme i Norden fik sin ilddåb hurtigere, end nogen havde troet. Og den viste sig at være yderst brugbar for det nordiske forsvarssamarbejde. For hurtigt fik vi delt viden og informationer og drøftet vejen frem. Operativt. Men også politisk.  

Den situation var og er et tydeligt eksempel på vigtigheden af det nordiske forsvarssamarbejde. De nordiske lande er geografisk placeret i et sikkerhedspolitisk knudepunkt. Vi deler sikkerhedspolitiske interesser. Og vi står over for det samme, alvorlige trusselsbillede, præget af truslen fra Rusland, stormagtsrivalisering i Arktis og de daglige forsøg på cyberangreb mod vores højt digitaliserede samfund. 

Det er trusler, som ingen af de nordiske lande kan håndtere alene. Vi er langt stærkere når vi står sammen. Derfor var et styrket samarbejde også en afgørende opgave for mig, da Danmark i januar overtog formandskabet for det nordiske forsvarssamarbejde, NORDEFCO. Og når jeg ved årets udgang giver formandsstafetten videre til Finland, er det med et markant styrket samarbejde.  

Missilangrebet i januar og ikke mindst den efterfølgende corona-krise har betydet, at vi har taget syvmileskridt i retning af tættere samarbejde. På blot et år. Men det nordiske forsvarssamarbejde er mere end samarbejdet om kriser og konflikter. Vi arbejder også sammen om at gøre vores forsvar grønnere og dele viden og kompetencer om eksempelvis cybersikkerhed.  

Vi har et stærkt fællesskab i Norden. Selvom NATO er og bliver grundstenen i dansk sikkerhedspolitik, så er der ingen tvivl om, at det nordiske samarbejde er vigtigt. Og at det bliver stadig vigtigere i en verden, der på det sikkerhedspolitiske område er i kraftig forandring. Et tæt nordisk samarbejde gør Norden stærkere. Og dermed bliver Danmark også stærkere.