Lastning af transportfly

Lastning af transportfly. Foto: MINUSMA-bidraget.

Sahelregionen i Afrika er et af de skrøbeligste områder i verden. Landene i området er præget af voldelige konflikter og udbredt tilstedeværelse af militante islamistiske grupper med forbindelser til bl.a. Al-Qaeda og Islamisk Stat. Senest har den globale Covid-19-pandemi kombineret med den ekstreme fattigdom, enorme befolkningsvækst og klimaforandringer forstærket ustabiliteten og den akutte humanitære krise og fordrevet millioner af mennesker. Mali var i 2020 det 8. største oprindelsesland for flygtninge og irregulære migranter til EU.

Situationen udgør en sprængfarlig krise på Europas dørtrin. Derfor ønsker regeringen at styrke Danmarks bidrag til stabilisering og udvikling af Sahelregionen.

Udenrigsminister Jeppe Kofod udtaler:

”Truslen fra Islamisk Stats og Al-Qaedas terrorvælde er fortsat alvorlig. De ønsker at skabe en oase i Vestafrika for deres ekstremistiske volds- og dødsregime. Det ville være en akut sikkerhedstrussel. Det må ikke ske. Derfor styrker Danmark nu vores indsats med specialoperationsstyrker og transportfly, ligesom vi fortsætter med målrettet diplomati, udviklingsarbejde og humanitære indsatser.

Vi samarbejder tæt med vores europæiske allierede og lokale partnere for at bekæmpe terrorgrupperne og styrke stabiliteten i regionen. Vi vil forhindre, at Al-Qaeda og Islamisk Stat lykkes med at gøre Sahel til et helle for deres terror- og voldsregime.”

Forsvarsminister Trine Bramsen udtaler:

”Forsvaret bidrager til at løse vigtige og komplekse opgaver, som det er tilfældet i Sahel. De danske specialoperationsstyrker skal rådgive, støtte og ledsage maliske forsvars- og sikkerhedsstyrker og gøre dem i stand til selv at kunne håndtere truslen fra terrorgrupperne i grænseområdet mellem Mali, Niger og Burkina Faso.

De danske soldater er trænet til netop at håndtere den slags opgaver, hvor der bl.a. skal gennemføres uddannelse af de lokale styrker. Den bekymrende udvikling i Sahel kan få direkte indflydelse på vores hverdag i Danmark, så derfor er det vigtigt, at vi gør vores til at understøtte stabiliseringen i området.”

Baggrund:

Den europæiske specialoperationsstyrke Task Force Takuba i Mali hører under den franskledede Operation Barkhane, som har til formål at bekæmpe terrorisme i Mali, Niger, Burkina Faso, Mauretanien og Tchad og bidrage til stabilitet i Sahelregionen. Task Force Takuba skal bl.a. støtte, rådgive og ledsage maliske forsvars- og sikkerhedsstyrker for at styrke deres evne til selvstændigt at håndtere truslen fra terrorgrupperne i grænseområdet mellem Mali, Niger og Burkina Faso.

Siden konflikten i Mali eskalerede i 2012, har Danmark støttet de internationale militære indsatser i Mali og den bredere Sahelregion med bl.a. transportfly, specialoperationsstyrker, helikoptere, efterretningsenheder, en styrkechef til MINUSMA og stabsbidrag. Regeringen planlægger desuden at genudsende et dansk transportfly til MINUSMA i seks måneder i 2022, jf. folketingsbeslutning B 6 af 24. oktober 2019.

Hovedkomponenterne af nye militære bidrag til Task Force Takuba (op til ca. 105 personer i alt) forventes udsendt i starten af 2022. Regeringen vil inden udsendelsen fremsætte beslutningsforslag i Folketinget.  

For yderligere presse:

Udenrigsministeren: pressevagten@um.dk

Forsvarsministeren: Pressevagten: +45 7281 0400