Foto: Forsvarsministeriet

Foto: Forsvarsministeriet.

Danske forsvarsvirksomheder står til at modtage et stort millionbeløb fra EU-midler afsat til forskning og udvikling indenfor forsvarsindustri. De danske virksomheder skal samarbejde med europæiske partnere om projekter inden for bl.a. kunstig intelligens, undervandsteknologi og radar-løsninger. I alt er ni danske forsvarsvirksomheder og tre universiteter repræsenteret i 11 ud af 26 europæiske projekter til testprogrammet under EU’s Forsvarsfond. Tilsammen modtager de 11 projekter mere end 600 millioner kroner. De danske forsvarsvirksomheder og vidensinstitutioner er fordelt i hele landet. 

I år har næsten 80 procent af danske ansøgere modtaget støttemidler. Det er en bemærkelsesværdig høj andel og en markant forbedring i forhold til sidste år. Der er arbejdet målrettet på tværs af danske virksomheder og Forsvarsministeriet for at komme med i de attraktive projekter. 

Deltagelsen i projekterne er væsentlige for at give danske virksomheder øget synlighed på den internationale scene, ligesom netværk med andre europæiske virksomheder og vidensinstitutioner styrker den danske forsvarsindustri.

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

”Siden sidste år er der blevet arbejdet målrettet for at flere danske forsvarsvirksomheder skulle med i de så attraktive projekter. Vi havde ikke turde tro på, at det ville lykkes i så mange tilfælde. Det vidner om, at dansk forsvarsindustri og vidensinstitutioner på området i den grad har læst nutidens sikkerhedsudfordringer - og byder ind med relevante løsninger. Umiddelbart efter sommer vil regeringen præsentere en ny forsvarsindustriel strategi, som skal give danske virksomheder et yderligere rygstød, for der er ingen tvivl om, at vi har meget at bygge på”

 

EU’s Forsvarsfond

EU Kommissionen har godkendt 26 projekter for et samlet budget på mere end 1 mia. kr. under testprogrammet European Defence Industrial Development Programmet 2020 (EDIDP). EDIDP er et to-årigt testprogram for EU’s Forsvarsfond på 3,7 mia. kr. for perioden 2020-2021.  EU Kommissionen besluttede i 2016 at oprette EU’s Forsvarsfond for at styrke det forsvarsindustrielle grundlag for europæisk forsvarssamarbejde.

 

I 2019 ledte Forsvarsministeriet arbejdet med at udvikle en national handlingsplan til fremme af danske interesser ift. EU’s Forsvarsfond. Et af formålene med planen var netop at sikre midler til danske virksomheder under testprogrammerne for EU’s Forsvarsfond.

 

FAKTA: Ni danske virksomheder er repræsenteret i 11 projekter under EDIDP 2020.

 

Virksomhed/institution

Emne
Terma Air Combat Capabilities
Terma, Aalborg Universitet

Artificial Intelligence

Terma Space, Early Warning
Nordic Radar Solutions C-UAS
TenCate Ground Combat Capability
Weibel Next Generation Ground Strike Capability
Weibel Space, Sensors
SDU, Danish Aerospace Company Underwater Control Systems
Bruhn Newtech CBRN

Thales DK, DTU, Space Inventors

Space, C2
Tuco Marine SME