Det betyder, at afghanere, der har bistået den danske indsats i Afghanistan og som er konkret truet eller i fare som følge af at have bistået den danske indsats i Afghanistan, stadig kan anmode om støtte i medfør af tolkeaftalen fra 2013. 

 

Alle, der opfylder ovennævnte kriterier opfordres til at sende en anmodning om støtte så snart som muligt.

 

Alle anmodninger om støtte kan sendes til den danske ambassade i Kabul (kblamb@um.dk), den danske ambassade i Islamabad (isbamb@um.dk) eller til Forsvaret på interpreters@mil.dk.

 

For så vidt angår nuværende ansatte på den danske ambassade i Kabul samt tidligere ansatte på ambassaden eller af Forsvaret, der har haft ansættelse i løbet af de foregående to år, er det relevante støtteregime de nye støttetiltag, der blev indgået politisk aftale om den 11. august 2021. Yderligere information om den nye særaftale kan tilgås her

 

Dari translation (pdf)