fm doorstep cyberaftale 2021

Foto: Forsvarsministeriet.

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har indgået en aftale om at styrke Danmarks cyberforsvar. Aftalen udmønter 500 mio. kr. fra indeværende forsvarsforlig.

 

Cybertruslen udvikler sig enormt hurtigt og alvorligt i disse år, og derfor er partierne enige om, at der frem mod 2023 skal investeres i Danmarks evne til at opdage, advare om og beskytte mod cyberangreb - samt til øget rådgivning og støtte. Det indebærer en markant styrkelse af Center for Cybersikkerhed samt en opprioritering af uddannelse, forskning og vidensdeling på cyberområdet.

 

Aftalen betyder også, at Forsvarsministeriets område skal beskyttes bedre i cyberspace. Samtidig skal Forsvarets evne til at udføre militære cyberoperationer styrkes yderligere.

 

Cyberværnepligten, som har kørt som forsøgsordning de seneste år, gøres permanent som led i en styrkelse af uddannelse og forskning inden for cyberområdet. Der etableres samtidig et cyberhjemmeværn, der kan styrke beredskabet og trække på borgere og civilsamfundets it-kompetencer.

 

Den politiske aftale lægger desuden vægt på, at der skal  investeres i uddannelsesmuligheder og cyberarbejdspladser i både Øst- og Vestdanmark. Investeringer som følge af aftalen skal desuden have både civil og forsvarsmæssig nytte.

 

For at kunne evaluere og styrke CFCS’ virke med særligt fokus på at øge den samlede indsats over for den private sektor igangsættes en analyse af CFCS’ forankring under Forsvarets Efterretningstjeneste, herunder fordele og ulemper ved at lægge en del af virksomhedsindsatsen i en civil enhed på Forsvarsministeriets område. Analysen skal foreligge inden sommeren 2022.

 

Læs den fulde aftaletekst ”Aftale om et styrket cyberforsvar” (pdf)

 

Forsvarsminister Trine Bramsen, Socialdemokratiet, siger:

 

”Cybertruslen mod Danmark er meget høj. Hver eneste dag bliver vores myndigheder, virksomheder og borgere udsat for angreb eller forsøg på angreb. Det har store konsekvenserne for Danmark. Både for vores sikkerhed og demokrati – og for vores økonomi. Denne aftale er med til at beskytte os bedre mod cybertruslen, men vi kommer til at investere endnu mere fremover i cyberområdet, fordi truslen udvikler sig meget hurtig. Tak til alle partier for med denne aftale af bakke op om et styrket dansk cyberforsvar.”

 

Lars Christian Lilleholt, forsvarsordfører, Venstre, siger:

 

”Truslen fra ondsindede cyberangreb udvikler sig med en hast, der kræver en styrkelse af cybersikkerheden. Derfor er det vigtigt, at vi nu sætter ind for at være på forkant med udviklingen. Danmark skal bevare sin position som et af de mest digitaliserede lande, men vi skal samtidig også sørge for at beskytte os bedre mod cyberangreb og nedbrud. Derfor glæder vi os over aftalen, der netop indeholder en række initiativer, der skal sikre dette.”

 

Citat fra Christoffer Melson, it-ordfører, Venstre:

 

”Fra Venstres side har vi været optaget af, at indsatsen på cyberområdet også imødekommer efterspørgslen for sparring, rådgivning og uddannelse fra erhvervslivet, og at denne del blev en del af aftalen. Det er lykkedes, og det er vi glade for. For det er i vores øjne afgørende, at vi både har fokus på at beskytte den offentlige og private sektor, når vi investerer i cybersikkerhedstiltag, for begge sektorer er udsatte.”  

 

Søren Espersen, Dansk Folkeparti, siger:

 

”Truslen mod den danske cybersikkerhed er større end nogensinde. Dansk Folkeparti er tilfredse med aftalen, der sikrer, at vi også i fremtiden er rustet til at håndtere ondskabsfulde angreb på vores land. Hele Danmark får glæde af aftalen, der styrker Hjemmeværnet med en ny enhed inden for cybersikkerhed og med uddannelser både i Øst og Vest. Jeg er tryg ved, at vi fortsat kan beskytte landet mod digitale trusler.”

Martin Lidegaard, De Radikale, siger:

 

”Vi radikale er især glade for, at det nu for alvor er lykkedes at få de private virksomheder i fokus – både som en meget udsat del af det danske samfund og som afgørende partnere i indsatsen for cybersikkerhed. Det er godt, at vi nu fordomsfrit kan analysere og diskutere, hvordan vi bedst forankrer denne indsats de kommende år. Personligt er jeg overbevist om, at det vil give god mening at lægge den i en ny civil søsterorganisation til det nuværende Center for Cybersikkerhed. Det tror jeg kunne øge chancerne for et mere lige og åbent partnerskab med det private erhvervsliv.”

 

Niels Flemming Hansen, Det Konservative Folkeparti, siger:

 

”Cybertruslen er større end nogensinde før, og derfor har det været vigtigt for Det Konservative Folkeparti, at der bliver oprustet. De stadigt mere avancerede og sofistikerede fjendtlige grupper skal holdes nede, og det gøres kun ved et kompetenceløft i Danmark. Vi er glade for, at små og mellemstore virksomheder kommer med i debatten, for med det nuværende trusselsbillede skal vi have alle med. Flere skal uddannes og opkvalificeres inden for IT-sikkerhed, så både myndigheder, private virksomheder og borgere bliver mere robuste over for cybertrusler og angreb i fremtiden.”

 

Anette Lind, cyberordfører, Socialdemokratiet:

 

”Vi har lavet en god aftale, der læner sig op af regeringens udspil. Jeg er særligt tilfreds med, at det fremover bliver muligt at uddanne sig inden for cybersikkerhed både i Øst- og Vestdanmark. For det har stor betydning, at vi har eksperter flere steder i landet, som kan hjælpe samfundskritiske virksomheder og offentlige institutioner, når de bliver forsøgt angrebet. Et cyberangreb kan lige så godt ramme i Holstebro som i Hovedstaden. Derfor har det været vigtigt for Socialdemokratiet at sikre uddannelse i hele landet.”

 

Initiativ Forligsperioden
(mio. kr. i 2021-2023, afrundede beløb)
1. Datamonitorering og varsling 175
2. Cyberhjemmeværn 5
3. Cyberindsatshold 10
4. Teknisk bolværk 100
5. Rådgivning og decentral understøttelse 100
6. Uddannelse, forskning og videndeling 50
7. Offensive værktøjer 40
8. Cyberforsvar i Rigsfællesskabet 20

Styrket indsats på cyberområdet frem til og med 2023, i alt mio. kr.

500