Landets kommuner spiller en vigtig rolle i den danske veteranindsats. Selvom langt de fleste veteraner vender styrket hjem fra en udsendelse og er en gevinst på arbejdsmarkedet og i lokalsamfundet – så er der også veteraner, som har brug for hjælp, enten umiddelbart efter en udsendelse eller senere i livet. Og her er den kommunale støtte af afgørende vigtighed for veteraner og deres familier.

 

Derfor har forsvarsminister Trine Bramsen indstiftet prisen ”Årets Veterankommune”, som skal styrke og synliggøre kommunernes vigtige veteranindsats.

  

”Prisen er en anerkendelse af den kommune, som yder en særlig støtte til veteraner – og som har politisk fokus på området. Samtidigt vil jeg med prisen også styrke dialogen med kommunerne om deres ansvar for veteranerne. Der er ingen tvivl om, at viden og forståelse for området er helt afgørende for en stærk, kommunal veteranindsats.” siger forsvarsminister Trine Bramsen.

 

Randers modtager denne pris som den første kommune. Den sætter barren højt, da Randers har en stærk og unik, lokal veteranindsats. Den har med en bred vifte af aktive foreninger og solide aktører øget fokus på veteraner markant.

 

”Det er en stor ære at modtage prisen som Årets Veterankommune. Som samfund har vi et ansvar, når vi sender mennesker ud i verdens brændpunkter. Og der er brug for, at vi gør en særlig indsats for vores veteraner – også i kommunerne. I Randers Kommune fik vi en veteranstrategi i 2017, og på få år er der skabt et fantastisk godt samarbejde med foreninger, frivillige og interessenter. Det har løftet indsatsen til dér, hvor vi er i dag,” siger Torben Hansen, der er borgmester i Randers Kommune.

 

Feltet var stærkt. Hele 25 kommuner var indstillet, og mange kommuner har de seneste år givet veteranområdet nogle velfortjente løft.

 

Prisen er en skulptur udarbejdet af veteraner og erhvervsskoleelever

Modtageren af ”Årets Veterankommune” får en skulptur, som kan stå som et synligt bevis på kommunens stærke veteranindsats.

 

Skulpturen er skabt gennem et samarbejde mellem veteraner og erhvervsskoleelever fra Syddansk Erhvervsskole. Skulpturen er udført af metal fra en pansret mandskabsvogn, der har tjent i internationale missioner og skal fungere som vandrepokal, der vil gå videre til det kommende års prismodtager.

 

”Årets Veterankommune” er en del af styrket veteranindsats

Selvom veteranindsatsen har udviklet sig meget de seneste 10 år, er der stadig områder, som fortsat skal styrkes og forbedres. Derfor har et bredt flertal i Folketinget sidste år blandt andet vedtaget en styrkelse af veteranindsatsen med 50 mio. kroner, ligesom der blev etableret en familieenhed under Veterancentret til støtte for veteranfamilier og en wildcard-ordning til PTSD-ramte veteraner på førtidspension. Prisen som ”Årets Veterankommune” er ligeledes et vigtigt led i den styrkede veteranindsats.

 

Over 60.000 veteraner har siden 1948 været udsendt og ydet en særlig indsats for Danmark.