Regeringen har en central ambition om at skabe et retfærdigt og humant asylsystem. Det kræver et stærkt Frontex for at styrke kontrollen med EU's ydre grænser og på den måde undergrave menneskesmuglernes forretningsmodel og reducere irregulær migration.

 

Regeringen har derfor truffet beslutning om endnu et ambitiøst dansk bidrag til Frontex i 2022. Det danske bidrag omfatter både fly, helikopter, patruljebåde og et køretøj med termisk udstyr.

 

Forsvarsministeren har i dag på vegne af regeringen med Udenrigspolitisk Nævn drøftet beslutningen om at tilbyde Frontex følgende i 2022:

 

  • Et Challenger-overvågningsfly i op til ca. en måned med mulighed for yderligere en måneds udsendelse i 2022.
  • Et køretøj med termisk observationsudstyr i op til ca. 180 dage.
  • Forlængelse af Forsvarets og politiets fælles patruljebådsbidrag indtil udgangen af januar 2023.
  • Op til 180 dages indsættelse af et Fennec-helikopterbidrag i andet halvår af 2022.

 

Foruden kapacitetsbidraget vil Danmark i 2022 tilbyde Frontex 10 langtidsudsendelser (to år) og 68 korttidsudsendelser (op til fire måneder). De udsendte vil fungere som grænsevagter og udsendelsesrådgivere mv. under Frontex' operationer.

 

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger:

Sat på spidsen må jeg sige, at det kræver både politik, patruljebåde og personel at sikre EU's ydre grænser og at skabe et mere retfærdigt og humant internationalt asylsystem. Danmark leverer på alle parametre, og vi vil fortsætte indsatsen for at stoppe kyniske menneskesmuglere og deres hjerteløse forretning. Det er et klart mål i Danmarks aktive udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

Forsvaret og Hjemmeværnet stiller op, når der er brug for vores hjælp. Det gælder også i Middelhavet. Danmark får stor ros for vores tilgang til arbejdet med overvågning i området - både i luften, på vandet og landjorden. Jeg har selv besøgt vores bidrag og oplevet den store dedikation og faglighed, som vores udsendte lægger for dagen. Den stærke opgaveløsning vil også være omdrejningspunkt for vores fremtidige bidrag.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

Effektiv kontrol med EU's ydre grænser er et afgørende element i kampen mod organiserede menneskesmuglere og grænseoverskridende kriminalitet. Regeringen sikrer med det danske bidrag - som bl.a. omfatter udsendelse af dygtige kvinder og mænd fra dansk politi - at Danmark løfter sin del af det fælles ansvar, som alle EU-lande har, for at sikre stærke ydre grænser.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye siger:

Menneskesmuglerne skal ikke have frit spil. Derfor skal vi selvfølgelig have kontrol med EU's ydre grænser. Det er godt, at Danmark også kan bidrage til at løse den vigtige opgave.

 

Fakta

Kapacitetsbidrag til Frontex er frivillige. I 2021 er det danske kapacitetsbidrag et Challenger-overvågningsfly, et køretøj med termisk observationsudstyr samt et patruljebådsbidrag samt muligvis en udsendelse af et Defender-overvågningsfly fra Hjemmeværnet. Personelbidrag følger en fordelingsnøgle mellem EU's medlemslande, der er fastsat i Frontex-forordningen. Danmarks personelbidrag til Frontex i 2022 fordeles, således at Justitsministeriet bidrager med 5 langtids- og 24 korttidsudsendelser. Forsvarsministeriet bidrager med 2 langtids- og 41 korttidsudsendelser. Udlændinge- og Integrationsministeriet bidrager med 3 langtids- og 3 korttidsudsendelser.

 

Yderligere oplysninger