Forsvaret hjælper politiet med kontrol af immigranter i det østlige Middelhav.

Forsvaret understøtter politiets bidrag til overvågning i relation til migration i det østlige Middelhav. Foto: Forsvaret.

Regeringen ønsker at bidrage aktivt til håndteringen af migrantstrømme ved EU’s ydre grænser. De danske bidrag understøtter den fælles europæiske indsats mod illegale migrationsstrømme og værner på den måde om danskernes sikkerhed og tryghed.

 

Frontex – European Border and Coast Guard Agency

Det europæiske grænse- og kystvagtagentur, i daglig tale Frontex (af fransk: frontier extérieur), blev etableret i 2005 som en del af Schengen-samarbejdet.

 

Opgaven for Frontex består i at håndtere og koordinere indsatsen ved EU’s ydre grænser. Med udgangspunkt i en overordnet mission ”together with the Member States, we ensure safe and well-functioning external borders providing security” har Frontex til opgave at adressere migrationsmæssige udfordringer, grov grænseoverskridende kriminalitet (smugling, trafficking og terrorisme) samt identificere mulige fremadrettede trusler mod EU’s ydre grænser. Frontex’ operationer omfatter både operationer til lands, vands og i luften. De bidrager alle til blandt andet grænsekontrol, registrering af migranter og søredning (SAR).

 

Frontex gennemfører sårbarheds- og risikoanalyser med henblik på at understøtte indsatsen imod ulovlig migration og grænseoverskridende kriminalitet. Frontex koordinerer og organiserer derudover operationer i de EU medlemslande, der rejser behov herfor, ligesom de understøtter medlemslandenes operationer vedrørende tilbagesendelser til oprindelseslande for personer, der ikke bliver meddelt ophold inden for EU. Slutteligt støtter Frontex værtsnationerne med gennemførelse af operationer langs EU’s øst- og sydgrænser, hvilket er den opgave som Forsvarsministeriets ressort primært bidrager til.

 

Som følge af Frontexforordningen fra november 2019 blev der i 2021 oprettet et såkaldt Stående Korps, der i 2027 skal udgøres af 10.000 personer. I årene frem til 2027 vil personelbidraget løbende øges. Korpset består primært af personel ansat af Frontex samt udsendt personel fra medlemsstaterne. I tillæg til personelbidraget kan de enkelte medlemsstater frivilligt bidrage med kapaciteter såsom fly, skibe og køretøjer.

 

Det nuværende danske bidrag til Frontex

I 2022 bidrager myndigheder inden for Forsvarsministeriets ressort med følgende kapaciteter til Frontex’ operationer:

 • Udsendelse af patruljebådsbidrag mellem Forsvaret og Politiet hele året.
 • Et køretøj med termisk observationsudstyr (Thermal Vision Vehicle, TVV) i ca. 180 dage.
 • Et Fennec-helikopterbidrag i ca. seks måneder.
 • Et Defender-overvågningsfly i ca. en måned.
 • Et Challenger-overvågningsfly i ca. en måned.
 • Personelbidrag i form af tolke og personel til registrering af flygtninge og migranter.
 • Områder

  Middelhavet
 • Ramme

  EU
 • Tidsinterval

  Fra 2017
 • Aktuel

  Ja