Undersøgelseskommissionen har dermed afsluttet sin undersøgelse, der blev iværksat på baggrund af den kritik, som Tilsynet med Efterretningstjenesternes særlige undersøgelse af FE rejste i august 2020. Kommissionen konkluderer i sin beretning, at der ikke er grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar eller for at rejse kritik af FE eller de fem medarbejdere.

 

Forsvarsminister Trine Bramsen udtaler:

 

”Når det uafhængige tilsyn rejser en så alvorlig kritik af FE, så skal det undersøges – i denne sag såvel som i tidligere tilsvarende sager. Kommissionen har nu fundet, at der ikke er grundlag for at rejse kritik af hverken af FE eller af nogen medarbejdere. Den konklusion er jeg selvsagt meget tilfreds med.”

 

Justitsministeriet og Forsvarsministeriet vil inddrage beretningen i det videre arbejde med en evaluering af PET-loven og revision af FE-loven. Der vil som led i dette arbejde bl.a. blive set på rammerne for Tilsynet samt på relationen mellem Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne og forsvarsministeren og justitsministeren, herunder i forhold til Tilsynet.

 

Forsvarsministeriet vil på baggrund af kommissionens konklusioner fortsætte dialogen med de tjenestefritagede og genplacerede medarbejdere. På baggrund af konklusionerne vil  kritikken i Tilsynets særlige undersøgelse ikke længere være til hinder for, at de kan gøre tjeneste ved FE og – efter aftale med Udenrigsministeriet for en af de pågældendes vedkommende – som ambassadør i det omfang, de måtte ønske det.

 

En sammenfatning af undersøgelseskommissionens konklusioner er i dag offentliggjort i en pressemeddelelse, som kan findes på feuk.dk (webred: sitet er lukket, så linket er fjernet).