Der er indledt dialog med de fem medarbejdere, der er tjenestefritaget på baggrund af Tilsynet med Efterretningstjenesternes kritik. De tjenestefritagede medarbejdere tilbydes, mens sagen undersøges, at varetage stillinger, der ikke relaterer sig til efterretningstjenesten, men med uændrede løn- og ansættelsesvilkår.

Forsvarsministeriet har indledt en dialog med de fem medarbejdere, der er tjenestefritaget. Dialogen er indledt i forbindelse med, at justitsministeren har meldt ud, at regeringen vil nedsætte en særlig kommisionsundersøgelse i FE-sagen.

Så længe den uafhængige og uvildige undersøgelse pågår, kan de fem medarbejdere, der er tjenestefritaget, ikke varetage stillinger, der er relateret til Forsvarets Efterretningstjeneste. De fem tjenestefritagede medarbejdere tilbydes at varetage andre stillinger inden for staten på samme løn- og ansættelsesvilkår som de stillinger, de blev hjemsendt fra.

Som det fremgår af den pressemeddelelse, Justitsministeriet i dag har udsendt vedrørende den særlige undersøgelseskommission, vil kommissionen i videst mulige omfang skulle udarbejde og offentliggøre en sammenfatning af sine konklusioner i uklassificeret form, og der vil under alle omstændigheder være fuld offentlighed om resultatet af kommissionens ansvarsvurderinger af de personer, der har været tjenestefritaget som følge af sagen.