Morten Bødskov underskriver donation

Morten Bødskov underskriver donationsaftale. Foto: Forsvarsministeriet.

Danmark har underskrevet en hensigtserklæring med Slovakiet, Norge og Tyskland, hvoraf det fremgår, at landene har besluttet i fællesskab at yde et finansielt bidrag til Slovakiet med henblik på slovakisk produktion og donation af Zuzana-2 artillerisystemer til Ukraine.


Samlet set er landene blevet enige om at donere ca. 685 mio. kroner. Heraf bidrager Danmark med ca. 230 mio. kroner.


”Med den her donation er Danmark igen med til at bidrage med vigtigt udstyr til Ukraine. Krigen i Ukraine vil desværre være langstrakt. Det er derfor altafgørende, at vi også på sigt støtter ukrainernes kamp for frihed”, siger forsvarsminister Morten Bødskov.

 

Danmark, Ukraine og Storbritannien afholdte i august donorkonferencen #CopenhagenUkraine, hvor 27 lande mødtes i København – enten fysisk eller virtuelt - for at styrke samarbejdet mellem Ukraine og en lang række af verdens lande. Her var der et særligt fokus på diskussioner om våbendonationer, træning og minerydning. Denne donation er en konkret udmøntning af de penge og intentioner, som en bred kreds af lande blev enige om på donorkonferencen i København i august.

 

Derudover har regeringen i fredags fået Folketingets opbakning til yderligere en donationspakke til Ukraine på 1,1 mia. kr. Donationen skal være med til at sikre leverancer af efterspurgt udstyr til brug for Ukraines forsvarskamp.


”Mange lande har allerede givet store beløb, og Danmarks samlede våben- og militærdonationer er nu på knap 3,8 mia. kroner. Men der er brug for flere langsigtede og kontinuerlige donationer. Derfor er det vigtigt, at vi i dag kan præsentere vores fælles aftale om at finansiere donationen af et stort antal Zuzana-2 artilleripjecer,” siger Morten Bødskov.