I 2020 fandt omkring 40 procent af alle rapporterede piratangreb på verdensplan sted i Guineabugten, og op mod 95 procent af alle kidnapninger til søs. Danske virksomheder har store havneinvesteringer i Ghana og Nigeria, og i gennemsnit sejler 30-40 danskopererede skibe gennem Guineabugten på daglig basis.

”Sikkerhedssituationen i Guineabugten er alvorlig og bekymrende. Det har stor betydning for Danmark, danske virksomheder og udviklingen i regionen, at man kan sejle sikkert i området. Derfor er det afgørende, at vi gør mere for at bidrage til at øge sikkerheden, og jeg er glad for, at vi som en del af den samlede danske indsats, nu øger vores stabiliseringsindsats. Vi samarbejder med de relevante kyststater, og det er vigtigt, at kyststaterne i Guineabugten på sigt bliver i stand til selv at varetage sikkerheden,” siger udenrigsminister Jeppe Kofod.


”Danmark har sendt fregatten Esbern Snare til Guineabugten, og blot få måneder inde i missionen står det klart, at truslen fra pirater er reel. Esbern Snares tilstedeværelse i Guineabugten har allerede sendt et meget klart signal om, at pirateri kommer med en pris. Det er vigtigt, at vi finder langtidsholdbare løsninger på pirateriet, og dette er en godt skridt på vejen. Det er nødvendigt for at skabe tryghed for danske og udenlandske søfolk, der sejler i Guineabugten”, siger for forsvarsminister Trine Bramsen


Støtten bliver tildelt som del af et femårigt program, der løber fra 2022. Formålet er, at vestafrikanske lande fremadrettet bliver i stand til at reagere på og koordinere bedre i forhold til pirateri, retsforfølge pirater og identificere deres netværk og dermed øge sikkerheden til søs.


Programmet involverer i alt fem lande fra Nigeria i øst til Elfenbenskysten i vest og er en videreførelse og udvidelse af det eksisterende freds- og stabiliseringsprogram, hvor Danmark støtter blandt andet FN, og fremadrettet Interpol, med bevissikring, gidselafhøring, retsforfølgelse og kapacitetsopbygning nationalt og regionalt.


Danmark har siden 2015 engageret sig i at forbedre den maritime sikkerhedssituation i Guineabugten. I 2018 søsatte Danmark et maritimt freds- og stabiliseringsprogram til 46 millioner kroner i Ghana og Nigeria. I 2021 blev indsatsen styrket med udpegelsen af en særlig repræsentant for maritim sikkerhed, og Danmarks bidrag blev øget med en særbevilling på 11,7 millioner kroner. Det nye program har en ramme på 175 millioner kroner er finansieret gennem den interministerielle Freds- og Stabiliseringsfond.