NMI

Foto fra Forsvarsministerens missionsbesøg i april 2022. Foto: Forsvarsministeriet.

Ved en ceremoni i Bagdad overdrog den danske styrkechef, generalløjtnant Michael Lollesgaard, i dag ledelsen af NMI til Italien. Styrkechefen vil sammen med sin nære stab, et livvagtsbidrag og et dansk helikopterbidrag vende hjem til Danmark i løbet af maj måned. Danmark vil fortsat bidrage substantielt til missionen med bl.a. et sikrings- og eskortebidrag, stabsofficerer samt civile og militære rådgivere.

 

Udenrigsminister Jeppe Kofod udtaler:

 

”Danmark har leveret en kæmpe indsats i spidsen for den her mission. Det er der god grund til at være stolt af. Det er helt centralt, at irakerne bliver i stand til selv at tage vare på landets sikkerhed. Det gælder ikke mindst for den fortsatte kamp mod ISIL, som på ingen måde er slut endnu. ISIL’s brutale terrorregime må for alt i verden ikke vokse sig større i Irak og Syrien igen. Derfor fortsætter vi også kampen mod voldelig ekstremisme i regionen fra dansk side med en række substantielle bidrag til NATO’s mission i Irak – også efter at vi i dag giver lederstafetten videre til Italien.”

 

Forsvarsminister Morten Bødskov udtaler:

 

”Som forsvarsminister er jeg stolt over, at Danmark de seneste ca. 18 måneder har varetaget ledelsen af NATO’s mission i Irak. Det bidrag de danske udsendte har leveret er en kæmpe indsats for, at missionen er, hvor den er i dag. Jeg havde selv muligheden for at takke flere af de danske soldater, som har været udsendt, for deres professionelle og dedikerede indsats, da jeg besøgte missionen i sidste måned, og jeg glæder mig over, at Danmark fortsat vil bidrage til NMI og dermed støtte Irak i den langsigtede bekæmpelse af ISIL.”

 

Baggrund
NATO Mission Iraq (NMI)
NMI er en ikke-kamp mission, der har til opgave at levere rådgivning, uddannelse og kapacitetsopbygning til irakiske sikkerhedsinstitutioner med henblik på at støtte den langsigtede bekæmpelse af ISIL. Aktiviteterne fokuserer bl.a. på det irakiske forsvarsministerium og militære uddannelsesinstitutioner. Der indgår både civile og militære rådgivere, stabsofficerer og støttepersonel i NMI, herunder også med bidrag fra NATO’s partnerlande Australien, Finland og Sverige.

 

Danmark vil fortsat bidrage til NMI med et sikrings- og eskortebidrag, stabsofficerer samt civile og militære rådgivere. Der vil efter overdragelsen af missionsledelsen kunne være op til ca. 130 danske soldater og rådgivere tilknyttet NMI.

 

Den militære indsats står ikke alene, men indgår i en bredere ramme af politiske og civile tiltag i regionen for at forhindre, at ISIL igen får ideologisk og geografisk fodfæste. Gennem det regionale freds- og stabiliseringsprogram for Syrien og Irak bidrager Danmark til at stabilisere områder, som tidligere har været under ISIL's kontrol gennem bl.a. minerydningsindsatser. Derudover støtter Danmark forsoningsindsatser samt reformer af den irakiske sikkerhedssektor.