Soldaterne på vej til NATOs's fremskudte tilstedeværelse mod øst

Soldater på vej til NATO's fremskudte tilstedeværelse mod øst. Foto: Forsvaret marts 2022.

Beslutningsforslaget indebærer blandt andet, at Danmark kan stille med en kampbataljonsgruppe på op imod 1.000 soldater. Derfor øger regeringen nu det danske bidrag til NATO’s kollektive forsvar med en kampbataljon på ca. 800 soldater og i perioder op til 200 støttesoldater. Efter ønske fra NATO vil kampbataljonsgruppen blive udsendt til Letland. Beslutningsforslaget giver også mulighed for, at Danmark kan stille med en fregat, en række luftmilitære bidrag samt stabsbidrag til NATO's internationale stabe og hovedkvarterer. De nye bidrag skal understøtte NATO’s afskrækkelses- og forsvarsprofil i den nuværende krisesituation.

 

Udenrigsminister Jeppe Kofod udtaler:

 

”Rusland har med sin brutale invasion af Ukraine skabt den største sikkerhedsmæssige krise på europæisk grund siden 2. verdenskrig. Det er helt afgørende, at Danmark står sammen med vores allierede i NATO om at værne om vores fælles sikkerhed og tryghed. Derfor er jeg glad for, at regeringen i dag har fået bred opbakning fra Folketinget til at stille en række substantielle militære bidrag til rådighed for NATO. Vi sender endnu engang et vigtigt signal til vores allierede om, at Danmark er parat til at levere og tage ansvar.”

 

Forsvarsminister Morten Bødskov udtaler:

 

”Danmark har en særlig interesse i at tage ansvar for sikkerheden i Østersøregionen som en del af vores nærområde. Danske soldater har i årevis bidraget til NATO's fremskudte tilstedeværelse i Estland, med kampfly til NATO's suverænitetshåndhævelse af de baltiske landes luftrum og med fregatter til NATO's flådestyrke i Østersøen. Som konsekvens af Ruslands skændige angreb på Ukraine, har et bredt flertal i Folketinget i dag vedtaget, at Danmark er parat til at bidrage yderligere til NATO's kollektive forsvar for at afskrække Rusland fra at angribe alliancens territorium. Det sker bl.a. ved, at vi nu sender yderligere ca. 800 soldater til Letland. Dermed bliver Danmark en af de største bidragydere af soldater til NATO's tilstedeværelse i de baltiske lande.”

 

Der afholdes pressemøde om bidraget torsdag den 21. April kl. 15:45 på Antvorskov Kaserne med Udenrigsminister Jeppe Kofod, Forsvarsminister Morten Bødskov og Bataljonschef Oberstløjtnant Anton Dinesen.

 

Forud for pressemøde vil der blive afholdt en udsendelsesparade, kl 15:25.

 

Da pressemødet afholdes på militært område bedes pressen tilmelde sig senest kl. 13.45 på presse@fmn.dk.

 

Mødetid kl. 14:45 Charlottedal allé 4, 4200 Slagelse.

 

Baggrund

NATO har iværksat en række yderligere defensive, proportionale og ikke-eskalerende tiltag, der skal styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil i lyset af Ruslands invasion af Ukraine. NATO har blandt andet aktiveret de forsvarsplaner, der skal sikre, at NATO's militære øverstkommanderende har de nødvendige militære bidrag til rådighed.

 

Konkret indebærer beslutningsforslaget, at Danmark vil kunne indsætte følgende militære bidrag til NATO's kollektive afskrækkelse og forsvar:

 

  • En bataljonskampgruppe på op til ca. 1.000 personer
  • Et fregatbidrag
  • Luftmilitære bidrag, herunder et overvågningsfly, et radaroperatørbidrag og en mobil luftforsvarsradar
  • Et støttestyrkebidrag
  • Stabsbidrag til NATO's internationale stabe og hovedkvarterer
  • Et tilpasset magtanvendelsesmandat for det allerede udsendte danske bidrag til NATO's fremskudte tilstedeværelse i Estland samt eksisterende danske bidrag til NATO's internationale stabe og hovedkvarterer

 

For yderligere spørgsmål:

Udenrigsministeren: pressevagten@um.dk

Forsvarsministeren: presse@fmn.dk. Pressevagten: + 45 72 81 0400