F-16

Tre F-16 kampfly. Foto: Simon Elbeck, 2022.

Den nuværende sikkerhedspolitiske situation i Europa betyder, at det vil være forbundet med væsentlige operative og sikkerhedspolitiske risici at følge den planlagte udfasning af F-16 kapaciteten. Forsvarschefen har derfor anbefalet, at der opretholdes et højere operativt niveau på F-16 flyene fra 2023-2027. Og den anbefaling har regeringen og forligspartierne valgt at følge.

 

Forsvarsminister Morten Bødskov udtaler:

 

”Putins overgreb på Ukraine har forandret Europa og de trusler, so mvi står overfor. Danmark tager et stort ansvar for fred og sikkerhed i kampen mod Putins trusler. Derfor  øger vi Forsvarets mulighed for at bidrage til afskrækkelsen af Putin. Den sikkerhedspolitiske situation i Europa er fundamentalt anderledes end i 2016, da Kampflyaftalen blev indgået. Det kræver handling nu. Forsvaret af NATOs territorium mod øst er mere centralt end på noget andet tidspunkt i nyere tid. Derfor forlænger vi den operative kapacitet for F-16, mens de nye F-35 fly bliver indfaset.”

 

Konkret betyder forlængelsen af den operative kapacitet, at Danmark kan deltage i NATO’s beredskaber og missioner, herunder får mulighed for at støtte air policing i Baltikum, hvis der bliver behov for det. Og vi styrker det nationale afvisningsberedskab.

 

Den langsommere udfasning af F16 påvirker ikke implementeringen af F35

Merudgifterne til opretholdelse af højere operativ kapacitet for F-16 i transitionsperioden udgør i alt ca. 1,1 mia. kr. frem til og med 2027. Merudgifterne vedrører udgifter til brændstof, indkøb af reservedele samt fastholdelse og rekruttering af personel.