ankom første del af hovedstyrken til Letland.

Foto fra hovedstyrkens ankomst i Letland. Her skal det danske bidrag på omkring 750 soldater indgå i NATO's tilstedeværelse i Baltikum. Foto: Niels Porsbøl.

Besøget i Letland sker i forbindelse med Transfer of Authority (ToA) og velkomstceremoni for det netop udsendte danske styrkebidrag til Letland, og sker sammen med Letlands forsvarsminister og forsvarschef.

 

”Sikkerhedssituationen i Europa er skærpet markant. Ruslands aggressive invasion af et suverænt land har vist os, hvad en stormagt som Rusland kan gøre ved den europæiske sikkerhedsstruktur. Men det har også vist hvad sammenhold er – i Europa, EU og NATO. Det er derfor vigtigt for mig at ankende vores udsendtes dedikerede indsats. og  vidne hvor stort og vigtigt et arbejde de udfører. Det skal de have en stor tak for,” siger Forsvarsminister Morten Bødskov

 

Det danske styrkebidrag til Letland består af ca. 750 personer, som i første omgang udsendes i seks måneder med mulighed for forlængelse.

 

Den danske bataljon og dele af støttestrukturen vil blive underlagt den lettiske brigade og kommer dermed ind under NATO-hovedkvarteret Multinational Division North (MND-N) i Adazi, hvor Danmark sammen med Estland og Letland er rammenation. Det danske styrkebidrag placeres derfor også i tilknytning til den militære lejr i Adazi.

 

Der er lige nu mere end 1000 danske soldater udsendt til de baltiske lande i rammen af NATO. Ca. 225 soldater i Estland, ca. 750 i kampbataljonsbidraget i Letland plus ca. 50 soldater til det multinationale hovedkvarter, MND N, i Letland.