Morten Bødskov i Irak

Foto: Forsvarsministeriet.

Forsvarsminister Morten Bødskov besøgte mandag den 11. april 2022 de danske udsendte til NATO’s mission i Irak (NMI) i Bagdad og Al Asad luftbasen. De danske udsendte yder rådgivning, støtte og kapacitetsopbygning til irakiske sikkerhedsinstitutioner samt et helikopterbidrag på Al Asad luftbase.

 

Desuden mødtes forsvarsministeren med sin irakiske kollega forsvarsminister Juma Enad Saadoon for at drøfte sikkerhedssituationen i Irak og samarbejdet mellem de irakiske sikkerhedsinstitutioner og NMI.

 

”Det er vigtigt for mig, at sige personligt tak for indsatsen til dansk personel, som alle har spillet en væsentlig rolle for, at missionen har kunne løse sine opgaver. Det bidrag de danske udsendte har leveret er en kæmpe indsats for, at missionen er, hvor den er i dag. NMI leverer efterspurgt rådgivning og uddannelse til en lang række irakiske sikkerhedsinstitutioner, der bidrager til den langsigtede bekæmpelse af ISIL”, siger Forsvarsminister Morten Bødskov efter.

 

I maj 2022 overdrager Danmark ledelsen af missionen til Italien. I samme måned hjemtages helikopterbidraget. Herefter vil Danmark fortsat bidrage med stabsofficerer, civile og militære rådgivere samt personel til sikrings- og eskorteopgaver til NMI.

 

Baggrund

På baggrund af en anmodning fra den irakiske regering besluttede regeringsledere på NATO topmødet i Bruxelles i juli 2018 at oprette NATO Mission Iraq (NMI). NMI blev formelt igangsat i oktober 2018 i Bagdad. I 2021 blev det besluttet at udstyre missionen med et bredere mandat. Implementeringen af denne beslutning er påbegyndt under dansk ledelse og pågår stadig.

NMI er en ikke-kamp mission, der har til opgave at levere rådgivning, uddannelse og kapacitetsopbygning til irakiske sikkerhedsinstitutioner med henblik på at støtte den langsigtede bekæmpelse af ISIL. Aktiviteterne fokuserer bl.a. på det irakiske forsvarsministerium og de irakiske militære uddannelsesinstitutioner. Der indgår civile og militære rådgivere, stabsofficerer og støttepersonel i NMI, herunder bidrag fra NATO’s partnerlande Australien, Finland og Sverige.

I perioden fra november 2020 til maj 2022 varetager Danmark ledelsen af NMI. Ud over styrkechefen bidrager Danmark på nuværende tidspunkt med følgende bidrag:

  • Styrkechefens personbeskyttelseshold
  • Stabsofficerer samt civile og militære rådgivere
  • Et sikrings- og eskortebidrag
  • Et transporthelikopterbidrag bestående af to helikoptere samt personel udsendt fra maj 2021 til maj 2022.

Desuden er der udsendt et nationalt element, der støtter de danske bidrag.

De danske bidrag til NMI er udsendt i medfør af beslutningsforslag 159 om udsendelse af danske militære bidrag til NATO’s Mission i Irak og kan bestå af op til ca. 285 personer. Størstedelen af det danske bidrag er placeret i Bagdad, idet transporthelikopterbidraget er placeret på Al Asad luftbasen nordvest for Bagdad. Et nationalt støtteelement er derudover placeret i Kuwait, hvorfra danske bidrag til NMI og Operation Inherent Resolve (OIR) bliver støttet.