Morten Bødskov underskriver aftale.

Morten Bødskov underskriver aftale. Foto: Forsvarsministeriet.

Aftalen er en del af den aftale, der blev indgået den 10. maj 2022 mellem Bødskov og Motzfeldt om principperne for Arktis-kapacitetspakke.

 

Forsvarsminister Morten Bødskov udtaler:

 

”Den sikkerhedspolitiske udvikling tilsiger et tættere samarbejde i Kongeriget. Med denne aftale sætter vi rammerne for inddragelsen af Naalakkersuisut i forberedelserne til det næste forsvarsforlig, når det handler om Grønland og Arktis. Jeg ser frem til samarbejdet med Naalakkersuisut.”

 

Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel Vivian Vivian Motzfeldt udtaler:

 

”Jeg er glad for, at vi har formaliseret inddragelsen af Grønland i det næste forsvarsforlig. Det er vigtigt, at vi deltager set i lyset af den sikkerhedspolitiske situation. Forsvaret, herunder Arktisk Kommando, udfører livsreddende opgaver i Grønland. Opgaver der desværre kun er blevet flere af det seneste år. Jeg ser frem til, at vi skal indgå i en dialog med Forsvarsministeren og Folketinget om løsningen af disse opgaver i fremtiden.”

 

Arbejdet med Naalakkersuisut forventes at starte i efteråret.

 

Der er dialog med Færøernes Landsstyre om inddragelse i forberedelserne til det næste forsvarsforlig.