Forsvarsminister Morten Bødskov har underskrevet en hensigtserklæring med den islandske udenrigsminister om at udveksle overvågningsdata mellem Danmark og Island.

Morten Bødskov og Thordis Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir. Foto: Forsvarsministeriet.

Aftalen giver Forsvaret mulighed for at udveksle data og informationer med Island, hvilket vil styrke overvågningen i Arktis. Derudover vil aftalen give mulighed for at styrke efterretningsarbejdet. Det er til stor gavn for Danmark.

 

Forsvarsminister Morten Bødskov udtaler:

 

”Jeg vil gerne takke Island for et godt samarbejde. Aftalen med Island viser, at de Nordiske og Nordatlantiske lande tager ansvar. Vi står i en ekstraordinær situation med krig i Europa, hvor Europas sikkerhed er truet. Overvågningen i Arktis er en vigtig del af Forsvarets arbejde, og denne aftale vil styrke Danmarks efterretningsarbejde.”

 

I september 2020 indgik Forsvarsministeriet og det islandske udenrigsministerium en aftale om opmagasinering af redningsmateriel på Keflavik Air Base. Det gav anledning til at udvide samarbejdet og lave en forståelsesaftale mellem det islandske udenrigsministerium og Forsvarsministeriet om styrket forsvars- og sikkerhedssamarbejde.

 

Tidligere har Danmark udelukkende samarbejdet med den islandske kystvagt om eftersøgning og redning, oliespild, havmiljøulykker og fiskeriinspektion.