Udsendelsesparade på Antvorskov Kaserne

Foto fra udsendelsesparade på Antvorskov Kaserne. Foto: Forsvarsministeriet.

I løbet af weekenden har flere hundrede køretøjer og militært materiel været fragtet fra kaserner og tjenestesteder over hele landet mod Køge Havn. Her samles alle køretøjer og materiel fra den danske bataljonkampgruppe i ARK DANIA og FINLANDIA, der skal til Letland i næste uge.

 

De danske styrker i Letland kommer til at spille en vigtig rolle i at sikre NATO´s østlige flanke ved at afskrække trusler og – om nødvendigt – at besvare militær aggression mod vores allierede. Styrkebidraget til Letland er det største enkeltstående bidrag til udsendelse i mange år. Sidst Danmark havde en hel bataljon med så meget personel og materiel udsendt i én mission var for ti år siden i Afghanistan, og i europæisk sammenhæng skal man tilbage til Kosovo i 1999 for at finde så stort et bidrag.

 

Danmark bliver således en af de største bidragsydere til NATO's styrkeopbygning i Baltikum med udsendelsen af bataljonsgruppen på op imod 1000 soldater til Letland og det danske styrkebidrag til NATO's ´Enhanced Forward Presence’, som allerede er i Estland.

 

Forsvarsminister Morten Bødskov udtaler:

 

”Rusland udgør en betydelig sikkerhedspolitisk udfordring for Danmark og resten af Europa. Danmark tager sit ansvar for den europæiske sikkerhed og er en af de største bidragsydere til NATO's styrkeopbygning i øst. Vi tager det ansvar, som en kerneallieret bør tage”.

 

I den forbindelse vil Forsvarsministeren besøge ARK DANIA i Køge Havn søndag den 24. april. Her vil han holde et doorstep klokken 15.00 sammen med Flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen (Næstkommanderende i Søværnskommandoen) og Brigadegeneral Anders Berg Olesen (Chef for 1. Brigade) om udskibningen af materiel.

 

Forud for doorstep vil Forsvarsministeren blive budt velkommen af Hjemmeværnet kl. 14.30.

Pressen er velkommen til at deltage.

Tilmelding skal ske på presse@fmn.dk. Da doorstep afholdes på et militært område, skal tilmelding ske senest kl. 13.15 den 24. april.

Mødetid kl. 13:45, Nordhavnsvej 40, 4600 Køge.

Medbring pressekort.

 

For yderligere spørgsmål:

Forsvarsministeren: presse@fmn.dk

Pressevagten: +45 72 81 04 00

Forsvarskommandoen: +45 70 20 04 40