Danmark og Sverige går sammen om fælles donation af CV90 infanterikampkøretøjer til Ukraine

Foto: Forsvarsministeriet.

Sverige har allerede doneret 50 stk. CV90 til Ukraine, og Ukraine har siden fremsat ønske om donation af yderligere nye CV90-infanterikampkøretøjer.

 

Regeringen har sammen med den svenske regering besluttet at medfinansiere den allerede iværksatte donation samt iværksættelse af produktion af yderligere CV90 infanterikampkøretøjer. Ud over CV90-køretøjerne indeholder donationen også reservedele, ammunition og en flerårig vedligeholdelsesaftale, så køretøjerne kan understøttes logistisk efter levering.

 

CV90-infanterikampkøretøjer er meget eftertragtede og efterspurgt af Ukraine, og regeringen har på den baggrund afsat 1,8 mia. kr. i 2023 til donationen.

 

– Danmark og Sverige har et forbilledligt forsvarssamarbejde både bilateralt og i regi af NATO, NORDEFCO og EU med stor betydning for begge nationers sikkerhed. Den aktuelle bilaterale aftale er et vigtigt bidrag i vores fælles ambition om fortsat at støtte Ukraines frihedskamp. Vi går derfor sammen om at donere svenskproducerede infanterikampkøretøjer, som Ukraine har efterspurgt til brug i deres forsvarskamp mod Rusland, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Foruden det dansk-svenske samarbejde indeholder Donationspakke XIV militær støtte til Ukraine for op over 7 mia. kr. i 2023-2026. Der er tale om materiel og ammunitionstyper, der er væsentlige for at opretholde Ukraines forsvarsevne og kampkraft.

 

Ligesom ved tidligere donationspakker består Donationspakke XIV af aftaler om både indkøb og donation fra forsvarsindustrien samt fælles donationer. Denne donation udgøres foruden samarbejdet med Sverige af aftaler om at foretage anskaffelser af våben, ammunition og materiel i samarbejde med Storbritannien, Tyskland, Nederlandene, Estland og Tjekkiet.

 

Donationen finansieres via Ukrainefonden og gennemføres efter rådføring med Det Udenrigspolitiske Nævn og med forbehold for tiltrædelse i Finansudvalget.