Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet.

Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen har i dag orienteret forsvarsforligskredsen og Finansudvalget om Elbit-sagen. Redegørelser fra både Forsvarsministeriet og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) viser, at der blev begået fejl, og at Folketinget fik forkerte oplysninger på særligt fire områder.

 

  • Af aktstykkerne fremgik det fejlagtigt, at kontrakten med leverandøren skulle underskrives inden udgangen af januar af hensyn til tilbuddets gyldighed.
  • Folketinget blev ikke fyldestgørende orienteret om, at FMI af tidsmæssige grunde ikke tog fornyet kontakt til alle potentielle leverandører.
  • Forligskredsen blev givet et fejlagtigt indtryk af, at Forsvaret ville få stillet et ATMOS-artillerisystem - en såkaldt demonstrator – til rådighed i foråret 2023.
  • Folketinget blev ikke orienteret om, at der i begyndelsen af januar blev indgået forlig mellem FMI og Elbit i et sagsanlæg fra 2020.

 

”Der er i det her forløb blevet begået fejl. Det har jeg i dag undskyldt over for Folketinget, ligesom jeg har undskyldt for processen omkring hastebehandlingen af aktstykkerne. Redegørelserne viser desværre, at Folketinget i flere tilfælde har fået forkerte oplysninger. Det er oplysninger, som jeg har fået af mit ministerium og som jeg har formidlet videre. Det er kritisabelt. Det tager jeg meget alvorligt”, siger forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen.

 

Redegørelserne viser at formuleringen i de aktstykker, som blev oversendt til Finansudvalget den 26. januar, er forkert. Af aktstykkerne fremgår det, at ”Aktstykket haster, idet kontrakten med leverandøren skal underskrives snarest muligt og inden udgangen af januar af hensyn til tilbuddets gyldighed, produktionsmuligheder og en hastig opbygning af den operative kapacitet.”

 

Denne formulering skabte et indtryk af, at tilbuddet ville udløbe ved udgangen af januar, mens tidsfristen i virkeligheden handlede om at sikre den hurtigst mulige levering af de nye systemer.

 

Fortsat uafklarede spørgsmål

Et andet element i den rejste kritik er gået på karakteren af den markedsafdækning, som FMI gennemførte, herunder om Folketinget var orienteret om, at der af tidsmæssige grunde ikke blev taget kontakt til alle potentielle leverandører.

 

FMI anfører, at man over for departementet ”beklageligvis ikke var præcis i formuleringen om, hvornår og hvordan oplysningerne om muligheder for levering af artillerisystemer fra Nexter Systems var tilvejebragt. Det fremgår således af den materielfaglige vurdering, at der var rettet uformel henvendelse til tre relevante leverandører, herunder Nexter Systems. Det var dog ikke tilfældet for Nexter Systems”.

 

Forligskredsen blev også givet et fejlagtigt indtryk af, at Forsvaret ville få stillet et ATMOS-artillerisystem – en såkaldt demonstrator – til rådighed i foråret 2023. Det var på det tidspunkt et af argumenterne for at anskaffe ATMOS, men på grund af misforståelser om leveringssted og –tidspunkt er demonstratoren først ankommet til Danmark i sidste uge.

 

Derudover blev Folketinget ikke orienteret om, at der i begyndelsen af januar blev indgået forlig mellem FMI og Elbit i et sagsanlæg fra 2020. FMI understreger i redegørelsen, at der ikke er en sammenhæng med den efterfølgende kontraktindgåelse, men hverken departementet eller forsvarsministeren ses på daværende tidspunkt at være orienteret om, at forliget blev indgået, hvilket FMI har bekræftet.

 

”Det har samlet set været et kritisabelt forløb. Der er begået fejl, og jeg har derfor lagt vægt på, at der tages konkrete skridt, så vi ikke oplever et sådant forløb igen. Jeg har fortsat en række spørgsmål til både FMI’s markedsafdækning og den manglende orientering af departementet om det indgåede forlig med Elbit. Jeg har derfor foreslået forligspartierne, at der gennemføres en uvildig undersøgelse, så vi kan få afklaret de spørgsmål, der fortsat er,” siger Jakob Ellemann-Jensen.