Troels Lund Poulsen etc.

Troels Lund Poulsen med forsvarsforligskredsen og medlemmer af forsvarsudvalget og Udenrigspolitisk Nævn. Foto: Forsvarsministeriet

I februar indgik regeringen et samarbejde med Tyskland og Nederlandene om at donere mindst 100 Leopard 1 kampvogne til Ukraine. En del af de kampvogne er ved at blive istandsat hos Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Fredag formiddag besøgte fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen virksomheden i Flensborg sammen med forsvarsforligskredsen og medlemmer af forsvarsudvalget og Udenrigspolitisk Nævn.

”Jeg er meget glad for at kunne invitere folketingspolitikere med til FFG, så de også kan se, hvor langt vi er i processen med at istandsætte Leopard 1 kampvogne. Det er en stor og vigtig donation til ukrainernes frihedskamp, som kom i stand med bred opbakning fra Folketingets øvrige partier og som vi håber at kunne sende til Ukraine meget snart”, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

Forsvarsministeren og de øvrige danske politikere besøgte FFG sammen med Danmarks ambassadør til Tyskland, Susanne Hyldelund og forsvarsattaché, brigadegeneral Jakob Henius og havde her mulighed for at drøfte den igangværende renovering af Leopard 1 kampvogne med FFGs direktør, Norbert Erichsen.

Danmark lancerede projektet om at renovere et stort antal Leopard 1A5-kampvogne sammen med Nederlandene og Tyskland i begyndelsen af februar. Første delmål i projektet er fortsat at kunne levere kampvogne til to bataljoner – svarende til cirka 80 kampvogne – over de kommende måneder. De første kampvogne ventes at være klar til ukrainske træning indenfor de kommende uger.

”På mit besøg i Ukraine tidligere på ugen fik jeg mulighed for at drøfte donationer med min ukrainske kollega, Oleksii Reznikov. Han takkede for de danske donationer – herunder den kommende leverance af Leopard-kampvogne. Det er en donation, som ukrainerne efterspørger og som passer godt til det øvrige ukrainske materiel.,” siger Troels Lund Poulsen.

Ukraine vil som en del af projektet blive tilbudt uddannelse og træning i brugen af kampvognene, ligesom der vil medfølge reservedele og en ammunitionspakke.

Det fælles projekt er seneste eksempel på Danmarks samarbejde med andre lande om at støtte Ukraines militære behov.