Torsten Schack Pedersen og Troels Lund Poulsen

Torsten Schack Pedersen og Troels Lund Poulsen. Foto: Forsvarsministeriet.

Torsten Schack Pedersen skal ikke længere være kommitteret for Hjemmeværnet. Han fratræder stillingen ved årsskiftet for at koncentrere sig om sine opgaver som medlem af Folketinget for Venstre.

 

”Jeg vil gerne sende en stor tak til Torsten Schack Pedersen. Han har ydet en stor indsats som kommitteret for Hjemmeværnet og har gennem sit politiske virke været dybt engageret i at rekruttere og motivere til frivilligt arbejde. Han havde på forhånd et solidt kendskab til både Hjemmeværnet og Forsvarets opgaver og udfordringer gennem flere års arbejde som medlem af Folketingets Forsvarsudvalg,” siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Torsten Schack Pedersen blev udpeget som kommitteret for Hjemmeværnet den 1. marts 2023.

 

”Hjemmeværnet og Hjemmeværnets frivillige kræver og fortjener et stort engagement og dedikation. I løbet af de sidste 8 måneder, har jeg på nærmeste hold oplevet den utrolige indsats, som frivillige soldater dagligt bidrager med uanset, om det er i Hanstholm, Korsør eller Kosovo. Jeg er blevet betroet hvervet som politisk ordfører i Venstre, hvorfor det er med det største vemod, at jeg må stoppe som Kommitteret for Hjemmeværnet ved årets udgang. Men ligesom Hjemmeværnet får jeg også i min nye rolle store og spændende opgaver, der kræver fuld engagement, fokus og dedikation. Jeg vil afslutningsvist sige tak for modtagelsen, og de mange givende oplevelser jeg har haft det seneste år som en del af Hjemmeværnsledelsen”, siger Torsten Schack Pedersen.

 

Den kommitterede udgør, sammen med chefen for Hjemmeværnet, hjemmeværnsledelsen, som over for forsvarsministeren er ansvarlig for Hjemmeværnets samlede virke. Og har til opgave at arbejde for et godt forhold mellem befolkningen og Hjemmeværnet.

 

Den kommitterede for Hjemmeværnet leder derudover arbejdet med at rekruttere frivillige til Hjemmeværnet, ligesom den kommitterede er ansvarlig for Hjemmeværnets informationsvirksomhed.

 

Stillingen som kommitteret for Hjemmeværnet vil nu komme i opslag med forventet tiltrædelse i det nye år.