Troels Lund Poulsen

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen deltog i dag i EU-forsvarsministermøde. Foto: Forsvarsministeriet.

EU's forsvarsministre har i dag diskuteret den fortsatte støtte til Ukraine, herunder hvordan EU kan give sikkerhedstilsagn, der skal bidrage til at understøtte Ukraines evne til at forsvare sig selv på både kort og langt sigt. Et centralt initiativ er forslaget om oprettelsen af en militær bistandsfond på cirka 150 mia. kroner under Den Europæiske Fredsfacilitet (EFP), som blandt andet skal understøtte flere fællesindkøb af ammunition og mere avanceret militært udstyr. Forslaget kan medføre et merbidrag på cirka 3,4 mia. kroner fra Ukrainefonden, og der er dansk opbakning til forslaget.

 

”I dag har vi haft en vigtig drøftelse af, hvordan vi i EU kan styrke vores militære støtte til Ukraine, og hvordan vi kan sikre vores stærke og stabile støtte på den lange bane. Helt konkret arbejder vi blandt andet på at få tilført cirka 150 mia. kroner til Den Europæiske Fredsfacilitet, der skal øremærkes militær støtte, ammunition og avanceret militært udstyr til Ukraine i 2024-27. Det er en indsats, som Danmark fuldt bakker op om”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Danmark bidrager signifikant til Ukraines langsigtede sikkerhed bl.a. gennem den kommende danske donation af F-16 kampfly til Ukraine og den forudgående F-16 træningsindsats.

 

”Vi har fra dansk side påbegyndt dialogen med EU om, hvordan vi kan få integreret den danske F-16 træningsindsats under EU’s militære træningsmission til støtte for Ukraine. Det gør vi, for at Ukraine kan modtage en så koordineret støtte som muligt. Det gælder især for uddannelse af ukrainske styrker, som man i EU’s træningsmission forsøger at standardisere,” siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

På det overordnede plan er det også vigtigt, at både EU og NATO fastholder og fortsætter støtten til Ukraine, og at den fremtidige udbygning af støtten planlægges. Derfor støtter Danmark videreudviklingen af EU’s sikkerhedstilsagn til Ukraine, og det gør vi i tæt samarbejde med allierede og partnere.